Vapaaehtoistyö

Ilmailumuseoyhdistys ry harjoittaa resurssiensa puitteisssa vapaaehtoistyötä yhdistyksen ja suomalaisten ilmailumuseoiden hyväksi. Vapaaehtoistyön muotoja ovat mm: entisöintitoiminta, erilaiset talkoot, arkisto- ja tutkimustyö, simulaattoritoiminta ja julkaistuoiminta. 

Lisätietoja vapaaehtoistyöstä saa sähköpostitse info@imy.fi. Yhdistys vastaanottaa uusia ideoita vapaaehtoisprojekteista. Tervetuloa mukaan!

Tiistaikerho

Tiistaikerho on Ilmailumuseoyhdistys ry:n vapaaehtoistyöntekijöiden ryhmä. Se koostuu pääasiassa eläkkeellä olevista ilmailualan ammattilaisista ja harrastajista. Kerholaiset kokoontuvat nimensä mukaisesti pääasiassa tiistaisin Suomen Ilmailumuseolle Vantaalle huoltamaan, kunnostamaan, korjaamaan, konservoimaan sekä rakentamaan Suomen Ilmailumuseon kanssa sovittuja työkohteita, pääasiassa museolentokoneita. Tiistaikerholaiset auttavat museota myös muissa museon toimintaa koskevissa tehtävissä. Tiistaikerholaisia on noin 55.

tiistaikerho_siiven_torsiovanerin_taivutus_2014.jpg

Siiven torsiovanerin taivutus sujuu tiistaikerholaisten käsissä.

Viimeisimmät Tiistaikerhon entisöimät, rakentamat tai konservoimat lentokoneet ovat Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz (SZ-25), I.V.L. D 26 Haukka I (HA-39), Kassel 12 A -liitokone, Koekone Kyrölä, Cessna U206A, LET Z-37 Cmelák, ja Urheilulentokone Viri.

Lisäksi Tiistaikerho osallistui vuosina 2014-2015 Douglas DC-3 Lokin (OH-LCD) kunnostukseen entisöimällä koneen ikkunat ja siivekkeet, konservoimalla korkeusperäsimet sekä osallistumalla koneen alumiinipintojen kiillotukseen.

Tällä hetkellä työn alla ovat VL Myrsky II (MY-14):n entisöinti, Vihurin (VH-25) rungon ohjaamo-osa, I.V.L. K.1. Kurjen konservointi sekä Valmet Tuuli III:n (TL-1, OH-XTL) entisöinti.

Tiistaikerhon konservointi- ja entisöintityön etenemistä voit seurata Tiistaikerhon blogissa sekä Feeniks -lehden Tiistaikerhon siivellä -palstalla. 

Lista Tiistaikerhon konservoimista ja entisöimistä lentokoneista on koottu omalle sivulleen.

Tiistaikerhon vuosiraportit ja toimintakertomukset: 2016, 2015, 2014, 20132012.