Hawk-elämyskeskuksen mitat

Hawk-elämyskeskuksen sijoittamisessa on otettava huomioon sen vaatima tila sekä kontin paikalle tuomiseen ja paikalta viemiseen tarvittavien järjestelyjen tilankäyttö. Itse asiassa Hawk-elämyskeskuksen sijoittuminen määränpäässään määrää usein sen, miten päin se on otettava sideloader-rekan kyytiin.

Hawk-elämyskeskuksen sijoituspaikan on oltava tasainen ja kantava. Maapohjan pienet kaltevuudet voidaan korjata alle laitettavilla lankun- tai laudanpätkillä, joita on oltava kohteessa valmiina tilaajan sinne hankkimina, sillä kontin mukana ei voida toimittaa tasaamiseen tarvittavaa puutavaraa. Maapohjan on oltava kovaa hiekkaa tai soraa tai asvalttia tahi betonia. Nurmikolle, heinikolle tai pehmeälle hiekalle elämyskeskusta ei voida toimittaa. Yhdistelmän paino yhteensä noin 26 000 kg.

Konttikuva_1_720px.png

Hawk-elämyskeskus on rakennettu 40 jalan korkeaan tunnelikonttiin (40 HC DD), joten se on 12,19 metriä pitkä, 2,44 metriä leveä ja 2,90 metriä korkea. Korkeutta kasvattavat myös katolle asennetut markiisien kotelot sekä alle asennettavat lankut.

Sisätiloihin Hawk-elämyskeskusta vietäessä on otettava huomioon, että sisälle pääsee ajamaan rekalla ja että kuljetuksen korkeus on noin 4,35 metriä. Purkupaikalla on oltava vapaata korkeutta noin kuusi metriä.

Konttikuva_3_720_px.png

Elämyskeskuksen molemmissa päissä ovat 2,34 metriä leveät vakiopariovet. Toisessa kyljessä on 8 metriä leveä ovi, jonka kaksiosaiset ovilehdet taittuvat siististi. Kylkioven kynnykseen kiinnitetään rakenteet, joiden varassa näyttelyesine - HW-314 - lavetteineen vedetään ulos sisätapahtumissa ja hyvällä säällä ulkotapahtumissa. Elämyskeskus painaa noin 8 500 kg.

Konttikuva_4_720_px.png

Mikäli päätyovia ei käytetä tapahtumassa hyväksi, vaan käynti kontissa olevaan näyttelytilaan on järjestetty kylkiovesta HW-314:n vierestä ja portaat voivat sijoittua käytäväalueelle varsinaisen messuosaston ulkopuolelle, elämyskeskuksen tarvitsema tila on 13 metriä x 5 metriä.

Konttikuva_5_720px.png

Mikäli näyttelytilaan kuljetaan päätyovista ja HW-314:n lavetin portaiden on sijoituttava messuosaston alueelle, elämyskeskuksen tarvitsema tila on 15 metriä x 6 metriä.

Hawk-elamyskeskus_2016_a_lastaus_SIM_combo_Reino_Myllymaki_720x480.jpg

Hawk-elämyskeskusta kuljetetaan pääsääntöisesti ns. sideloader-rekalla, jossa on kontin lastaamiseen ja purkamiseen tarvittavat nosturit. Sideloaderin käyttö vaatii kontin viereen 3,5 metriä leveän kulkuväylän ja optimitilanteessa rekalla olisi läpiajettava kulkureitti. Purettaessa elämyskeskus tasataan suoraan, mitä varten tarvittavan puutavaran on löydyttävä paikan päältä, sillä sen kuljettamiseen ei ole tilaa kontissa eikä rekassa.

Hawk-elämyskeskus voidaan lastata myös autonosturilla, joka on varustettu pitkillä neliosaisilla rakseilla. Trukilla lastaus on kuitenkin kielletty, sillä valmistaja ei salli ehjäkylkisenkään merikontin lastausta trukilla muutoin kuin tyhjänä.