Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa sääntömääräisen kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat kokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuudesta (6) kymmeneen (10) jäsentä. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen tehtävistä tarkemmin, kts. yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen hallinto

Puheenjohtaja: Janne Salonen
Varapuheenjohtaja: Raimo Korpi
Hallituksen sihteeri: Hanna Temmes
Jäsensihteeri: Jari Helander
Tiedottaja: Reino Myllymäki
IMY Shop: Mikko Skön
Kirjanpito: Villa Virtanen Oy

Feeniks-lehden toimitus

Vastaava toimittaja: Juha Klemettinen 
Toimittajat: Erkki Kivikero ja Jukka Nisula
Taitto: Tmi Reeta Kukkola

Tiistaikerhon yhteyshenkilöt

Paavo Antila, työnjohtaja
Lassi Karivalo, projektinjohtaja

Yhdistyksen hallitus 8.4.2017 alkaen

Janne Salonen, puheenjohtaja
Raimo Korpi, varapuheenjohtaja
Paavo Antila, jäsen ja Tiistaikerhon työnjohtaja
Jari Helander, jäsen ja jäsensihteeri
Juha Klemettinen, jäsen ja Feeniksin päätoimittaja
Reino Myllymäki, jäsen ja tiedottaja
Hanna Temmes, jäsen ja hallituksen sihteeri.

Sosiaalisen median toimittajat

Tuire Autio, VL Myrsky II -entisöintiprojekti/Facebook
Benjamin Helander, Ilmailumuseoyhdistys/Facebook