Strategia 2018-2022

Ilmailumuseoyhdistys ry:n hallitus laati yhdistykselle strategian vuosille 2018-2022. Strategiatyö tehtiin ajalla 30.7.2017-15.3.2018 ja se esiteltiin vuosikokouksessa 14.4.2018.

Strategiatyössä tehtiin neljä kyselyä, joissa osallistettiin hallituksen lisäksi myös jäsenistöä ja sidosryhmiä. Hallitus piti kuusi erillistä kokousta strategiatyön puitteissa.

Strategiakonsulttina toimi hallituksen jäsen Reino Myllymäki ja menetelmänä käytettiin NET/K:ta.

Strategiatyössä hallitus määritteli yhdistykselle kuusi strategista tavoitetta ja niihin pääsemiseksi tarvittavat 13 strategista ponnistusta.

Ilmailumuseoyhdistyksen_strategia_20182022_2018-03-15_web.png

Strategiset tavoitteet vuodelle 2022

 1. Ilmailumuseokentän kokoava voima
  • IMY:n rooli on kirkas ja tunnettuus hyvä. IMY:llä on mukaansa tempaava tarina. IMY tekee yhteistyötä paikallisten ilmailuhistoriallisten yhdistysten kanssa ja sillä on paikallisosastoja siellä, missä paikallisyhdistyksiä ei ole. Jäsenistön osaamista hyödynnetään laajasti.
 2. Ainutlaatuisia ilmailukohteita ja -tapahtumia jäsenille
  • IMY koetaan laadukkaiden retkien ja tapahtumien järjestäjänä. Jäseniltoihin etäosallistuminen onnistuu digitekniikan avulla.
 3. Suomen ilmailumuseoiden yhteistyökumppani
  • Yhteistyö IMY:n ja museoiden välillä on hyvällä tasolla. Museot markkinoivat IMY:n jäsenyyttä.
 4. Entisöintitoiminta jatkuu ja kehittyy
  • Tilakysymykset ratkeavat SIM2022-hankkeen myötä. Entisöintitilojen käyttöaste on riittävän korkea. Entisöintiprojekteille löydetään rahoitus. Tietotaitoa siirretään jatkuvasti seuraavalle sukupolvelle.
 5. Feeniks ja kirjat laadukkaita
  • Feeniks on ilmailuhistoriakentän arvostetuin julkaisu. Lehti perustuu printtitekniikkaan mutta tie digiaikaan on selvä. Mainosmyynti toimii. Kirjat koetaan laadukkaiksi, hinta-laatusuhde on kohdallaan ja kirjojen julkaiseminen mahdollistaa jäsenten osaamisen hyödyntämisen ja luo museokaupoille myytävää. Julkaisutoiminta ei ole tappiollista.
 6. Hawk-elämyskeskus kiertää ja kehittyy
  • Hawk-elämyskeskusta toimii myös sateisissa ja tuulisissa olosuhteissa. Sen pystyttäminen ja purkaminen eivät vie paljoa työtä. Elämyskeskukselle on kehittynyt osaava operointiryhmä.

13 strategista ponnistusta tavoitteisiin pääsemiseksi vuosille 2018-2022

 1. IMY-tarinan kokoaminen
  • Miksi IMY on olemassa ja miksi haluamme kuulua siihen? Tarinoiden kerääminen ja kokoaminen mukaansa tempaavaksi tarinaksi, kun IMY täyttää 50 vuotta 2019.
 2. Tunnettuuden lisääminen
  • Lisätään tunnettuuttamme jäsenistömme osaamista sekä mediaa ja sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen.
 3. Yhteistyön luominen paikallisyhdistysten kanssa
  • Luodaan toimivat yhteistyösuhteet paikallisten ilmailuhistoriallisten yhdistysten kanssa.
  • Järjestetään yhteisiä tapahtumia ja retkiä.
 4. Jäsenillat tarjolle digitekniikalla jäsenille ja yhteistyökumppaneille
  • Luodaan toimiva järjestelmä, jonka avulla jäsenet ja yhteistyökumppanit voivat etäältä osallistua IMY:n jäseniltoihin ja tapahtumiin.
 5. Yhteistyön kasvattaminen ilmailumuseoiden kanssa
  • Osoitetaan konkreettisesti, että IMY haluaa olla Suomen kaikkien ilmailumuseoiden yhteistyökumppani.
 6. Museoille tarjottavien palvelujen tuotteistaminen
  • Tuotteistetaan palveluja, jotka hyödyttävät ilmailumuseoita (esim. jäämistön arviointipalvelu, polkulentokone, lentokoneiden entisöintipalvelu) ja jotka ovat IMY:n tuotettavissa.
 7. IMY-jäsenyyden markkinointi ilmailumuseoissa
  • Pystytetään ilmailumuseoihin ständejä, joissa voi liittyä IMY:n jäseneksi
 8. Entisöintitilojen käyttöasteen nostaminen
  • Tiistaikerhon toimintaa jaetaan useammille päiville.
 9. Avustusten hankkiminen projekteille ja operatiiviselle toiminnalle
  • Luodaan riittävä osaaminen avustusten hakemiselle projekteille (esim. entisöintitoiminta) ja operatiiviselle toiminnalle (esim. Hawk-elämyskeskuksen kuljettaminen).
 10. Jäsenistön osaamisen aikaisempaa parempi hyödyntäminen
  • Selvitetään jäsenten osaamista ja kiinnostusten kohteita. Löydetään osaamiselle käyttöä ja kiinnostuneille tekemistä.
 11. Feeniksin kehittäminen
  • Selvitetään, mitä jäsenet haluavat lukea. Kasvatetaan sisältöä postimaksut huomioiden. Valmistaudutaan digilehteen.
 12. Ilmailukirjojen julkaiseminen
  • Kehitetään konseptia, jolla kiinnostavien ja laadukkaiden ilmailukirjojen julkaiseminen on mahdollista. Otetaan tarvittaessa vastuuta ilmailukirjallisuustapahtumista.
 13. Elämyskeskuksen kehittäminen
  • Elämyskeskusta kehitetään paremmin yleisön, tapahtumien järjestäjien sekä elämyskeskuksen henkilökunnan tarpeita vastaavaksi.