Vapaaehtoistehtäviä tarjolla

Ilmailumuseoyhdistys etsii vapaaehtoistehtäviin vastuullisia tekijöitä. Tehtäviin haetaan yhtä tai useampaa henkilöä.

Seuraavat vapaaehtoistehtävät edellyttävät läsnäoloa Turun seudulla:

 • Ilmailumuseoyhdistyksen Sud Aviation SE 210 Caravelle III -koneen kunnostus- ja kokoamistehtävät Pansiossa ja Turun lentoasemalla. Puhdistamista, maalinpoistoa, pohjatöitä, maalaamista, kiillottamista, oikomista ja/tai kokoamista. Ilmoittaudu Caravelle-projektin lomakkeella.
Seuraavat vapaaehtoistehtävät edellyttävät läsnäoloa Suomen Ilmailumuseossa Vantaalla:
 • Ilmailukirjallisuus jaos etsii toimintaansa:
  • jaos iltojen vetäjää/vetäjiä Vantaalle (noin 1kk kokoontuminen Vantaalla Suomen Ilmailumuseon tiloissa ja mahdollisesti myös verkossa)
  • yleisesti ilmailukirjallisuudesta kiinnostuneita henkilöitä mukaan jaoksen toimintaan
  • Aerogram lehteen avustajia, artikkeli kirjoittajia, jne (voi tehdä mistä vaan)
  • verkkosivu ylläpitäjää, (voi tehdä mistä vaan)
  • tietokanta ylläpitäjää, (voi tehdä mistä vaan)
  • katso IMY - Ilmailukirjallisuusjaoston esittely
 • Keskusteluoppaita Suomen Ilmailumuseon ilmaisiltoihin
 • Arpamyyjiä Suomen Ilmailumuseon jäseniltoihin. Tehtäviin kuuluu pika-arvojen myyntiä, arvontaa ja palkintojen jakamista.
 • Jäseniltaisäntää tai -emäntää vastaamaan jäseniltojen järjestelyistä, kuten aikataulussa pysymisestä sekä esiintyjiin, auditoriolaitteisiin ja jäsenillan toimintaan liittyvien asioiden sujuvuudesta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää kokemusta kokousten järjestämisestä, tietokoneista, esitysohjelmista ja kokoustekniikasta sekä yhteistyötaitoja.
 • Videokokousmoderaattoria vastaamaan videokokousvälineistöllä välitettävien jäseniltojen ja vastaavien tapahtumien tekniikasta. Laitteet ja ohjelmiston saa toimintaa varten käyttöönsä tapahtumien ajaksi. Kokemus Microsoft Teams -kokouksien järjestämisestä on eduksi.

Seuraavat tehtävät voi hoitaa mistä tahansa:

 • Tietoteknistä apua. Nyt jo toimintansa lakkauttanut Suomen Ilmailubibliografiayhdistys toteutti Ilmailubibliografia-tietokannan, jonka sisältöä yhdistyksen jäsenet saattoivat selailla netissä. Tietokanta oli toteutettu siten, että tietokantaa ylläpitävät henkilöt käyttivät ns. editointitietokantaa (SQL), joka oli sijoitettu erään yhdistyksen jäsenen kotona olevalle Mac-koneelle. Tuosta tietokannasta saatiin tulostettua bibliografiatiedosto, joka sitten ladattiin Webhotellin palvelimelle sijoitettuun ns. selailutietokantaan, jota yhdistyksen jäsenet pääsivät lukemaan, mutta eivät muokkaamaan. Tähän selailutietokantaan oli erillisinä tiedostoina linkitetty tietokannassa olevien teosten kansikuvat, joiden tiedostot olivat myöskin tallennettu Webhotellin palvelimelle. Selailutietokanta ja kuvatiedostot sijaitsivat osoitteessa ilmailubibliografia.fi.
   
  Suomen Ilmailubibliografiayhdistyksen toiminnot liitettiin parisen vuotta sitten Ilmailumuseoyhdistykseen. Tuon liitoksen yhteydessä edellä mainittu osoite ilmailubibliografia.fi otettiin muuhun käyttöön ja selailutietokanta sekä kuvatiedostot siirrettiin Suomen Ilmailubibliografiayhdistyksellä olleeseen sivuosoitteeseen aviationbibligraphy.fi, joka myös sijaitsee Webhotellin palvelimella. Tämän Webhotellilta pyydetyn ja sen tekemän siirron jälkeen bibliografian selailutietokantaan ei ole saatu yhteyttä.
   
  Editointitietokannasta tulostettavan bibliografiatiedoston sekä kuvatiedostojen lataaminen uuteen aviationbibliography-osoitteeseen saatiin toimimaan yksinkertaisen osoitemuutoksen avulla, sillä Webhotellin tekemässä siirrossa ilmailubibliografia  -> aviationbibliography hakemistorakenteeseen ei tehty muutoksia.
   
  Eräs toistaiseksi ratkaisematon ongelma editointitietokantaan kuitenkin vielä jäi. Aiemmin editointitietokannassa näkyi kunkin teostietueen yhteydessä myös kyseiseen tietueeseen linkitetty kuvatiedosto (jos sellainen oli Webhotellin palvelimelle ladattu). Tämä ominaisuus oli oleellinen siksi, että sen avulla tiedettiin, mistä teoksista oli olemassa kuvatiedosto. Tehdyn osoitemuutoksen jälkeen kuvien lataaminen Webhotellin palvelimelta editointitietokantaan ei ole onnistunut.  
   
  Tietokannan käytössä on siis kaksi ongelmaa, joihin tulisi löytää ratkaisu:
  1) Webhotellin palvelimelta ei saada ladatuksi kuvatiedostoja paikalliskoneella sijaitsevaan editointitietokantaan. Tämän korjaaminen edellyttää ilmeisesti paikalliskoneella olevan koodin SQL-koodin muokkausta.
  2) Webhotellin palvelimella olevaan selailutietokantaan ei saada yhteyttä. Tämän korjaaminen edellyttää ilmeisesti tietokannan sisältävällä palvelimella olevan koodin muokkausta.
  Molemmissa ongelmissa kyse lienee vain siitä, että koodauksiin tulisi tehdä osoitemuutokset, mutta puuttuu osaamista.  

 • Verkkosivujen ylläpitotehtävät. Kotisivukoneen käyttöosaaminen katsotaan eduksi. Aluksi on tarjolla Lahden Ilmasilta ry:n verkkosivujen ylläpitoa.
 • Tiistaikerho etsii sopivaa kohdetta tulevaksi vapaaehtoisprojektikseen ja yhtenä mahdollisuutena on selvitetty suomalaisen Karhu 1 -koneen rakentamista. Karhu 1 oli Karhumäen veljesten ensimmäinen omatekoinen ja yksi koko Suomen ensimmäisistä omatekoisista lentokoneista. Kone oli puurakenteinen, siipien kärkiväliltään noin 9,5 metriä, ja se rakennettiin 1920-luvun puolessa välissä Karhumäen omassa verstaassa saksalaisen lentokonerakennekirjan pohjalta. https://fi.wikipedia.org/wiki/Karhu_1 Karhu 1 ei siis ole säilynyt, mutta siitä on olemassa alkuperäisiä piirustuksia ja valokuvia. Nyt selvitämme mahdollisuutta raken-taa ”uusi” Karhu 1 olemassa olevan aineiston perusteella, mutta niiden lisäksi Tiistaikerho tarvitsee työpiirustustasoiset doku-mentit koneesta. Kone tehtäisiin alusta asti mahdollisimman hyvin alkuperäisyyttä noudattaen, mutta kone ei koskaan lentäisi. Löytyykö IMY:n jäsenistöstä henkilöä, joka olisi valmis tarttumaan haasteeseen ja laatimaan vapaaehtoistyönä Karhu 1:n työpiirustukset?
 • Feeniks-lehden mainosmyyjää, jonka tehtävänä on myydä Ilmailumuseoyhdistyksen omistamaan Feeniks-aikakausilehteen ennalta määriteltyjen kokoisia mainoksia sekä yksittäisiin numeroihin että usean numeron kokonaisuuksia. Aiempi myyntityö katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Tehtävä on vapaaehtoinen, siitä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Voit olla myös alalle haluava nuori, joka haluaa kokeilla omia siipiään tai muussa elämän tilanteessa. Tehtävää voi tehdä mistäpäin tahansa, Suomesta tai ulkomailta. Mainostajia lähestyttäväksi saat käyttöösi yhdistykseltä sähköpostin, mutta voit myös käyttää omaa sähköpostiasi, jos niin haluat. Yhdessä lehden päätoimittajan ja yhdistyksen puheenjohtajan kanssa sovit mainosten laadullisesta ja määrällisestä tavoitteesta.
 • Avustussihteeriä (yhtä tai useampaa) vastaamaan avustushakemusten kirjoittamisesta, avustusta myöntävien säätiöiden, yhdistysten, liittojen sekä yritysten etsimisestä ja hakemusajankohtien selvittämisestä. Hakemuskirjoittajana vastaat sovittujen hakemusten kirjoittamisesta, liitemateriaalien keräämisestä sekä hakemusten lähettämisestä ajallaan avustuksia myöntäville tahoille. Hakemukset tehdään yhteistyössä puheenjohtajan sekä projektivastuullisten kanssa. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon ja tehokkaasti tarjolla olevilta avustusten myöntäjiltä taloudellisia avustuksia, apurahoja ja lahjoituksia. Tehtävä on vapaaehtoinen, eikä siitä makseta palkkaa tai palkkiota.
 • Lahjoittaja- ja avustusjärjestöjen etsijää. Selvität eri avustusjärjestöjen toiminta-aikoja avustusten hakemiseksi sekä ohjeita avustuksen jättämiseksi (miten, missä ja milloin hakemus jätetään). Etsijänä kartoitat sekä oman-alan että muun mahdollisen avustajien avustusperiaatteita sekä huolehdit että avustushakemukset jätetään oikeassa aikataulussa sekä avoinna olevaan hakuun sopivana. Haun tulee olla yhdistyksen hallituksen hyväksymiin kohteisiin ja hankkeisiin. Tehtävä on vapaaehtoinen, eikä siitä makseta palkkaa tai palkkiota.
 • Tapahtumatiedottajaa, joka kerää yhdistysten verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta kiinnostavia tapahtumia yhdistyksen jäseniltojen yhteydessä, verkkosivuilla ja uutiskirjeessä tiedotettavaksi. tehtävään voi liittyä myös IMY:n tapahtumista tiedottamista yhdistyksen ulkopuolisille toimijoille. Tarvittaessa yhdistykseltä saa tietokoneen ohjelmistoineen tehtävän suorittamista varten. Microspoft Office -ohjelmistojen tuntemus välttämätöntä.
 • Julkaisumateriaalin tekstin kääntäjiä suomi -> ruotsi
 • Feeniks-lehden oikolukijoita (suomi)
 • Julkaisumateriaalin oikolukijoita (suomi, ruotsi ja englanti)
 • Hawk-elämyskeskuksen esittelijöitä (sekä Hawk-koneen tuntijoita että sellaiseksi haluavia)
 • Valokuvien tunnistajia
 • Valokuvien käsittelijöitä
 • Artikkelien ja juttujen kirjoittajia tapahtumista, matkoista ja muista kiinnostavista asioista

Ilmoita kiinnostuksestasi oheisella lomakkeella!

Jos listassa ei ole sinua kiinnostavaa tehtävää, kerro puolestasi sinä, mitä haluaisit Ilmailumuseoyhdistyksen puitteissa tehdä oheisella lomakkeella!

Vapaaehtoistehtäväasiassa voit ottaa yhteyttä myös suoraan yhdistyksen puheenjohtajaan Janne Saloseen, puh. 0505291135 (iltaisin) tai janne.salonen@imy.fi.