Ilmailumuseoyhdistys palkitsi ansioituneita

01.05.2023

Ilmailumuseoyhdistys ry palkitsi ansioituneita vuosikokouksessaan 19.4.2023. Puheenjohtaja Janne Salonen, varapuheenjohtaja Raimo Korpi ja palkitsemistoimikunnan sihteeri Jari Helander jakoivat palkitsemiset sekä palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja Marcus Borgström luki palkitsemistekstit.

Kunniajäseneksi numero 24 kutsuttiin Seppo Mäki

Kunniajasen_Seppo_Maki_960x540_BH.jpg

Seppo Mäki vasemmalla, hänestä oikealle Raimo Korpi, Jari Helander, Janne Salonen ja Marcus Borgström.

Seppo tunnetaan ehkä laajimmin ilmailukirjallisuuspäivien ilmailukirjallisuushuutokauppojen kamreerina sekä itsekin ahkerana ilmailukirjojen ja pienpainatteiden keräilijänä. Olemme saaneet nauttia Sepon vakaasta ja tarkasta toiminnasta ilmailukirjallisuuden huutokauppojen, ilmailukirjojen markkina-arvojen määrittelyn sekä ilmailukirjallisuuden kirjojen kuntotarkastusten tekemisessä yli kolme vuosikymmentä.

Ilmailumuseoyhdistyksen jäsenistölle vähemmän näkyvää, mutta sitäkin arvostetumpaa, on ollut hänen toimintansa ensin IMY:n tilintarkastajana ja sittemmin toiminnantarkastajana jo vuodesta 2004 lähtien. Seppo on ollut tili-/toiminnantarkastustoiminnan kantava voima. Hänen puoleensa on hallitus ja sen puheenjohtaja voinut kääntyä vaikeimmissakin asioissa ja aina saanut kehittäviä ja korkealaatuisia neuvoja ja toimintaohjeita, joiden mukaan yhdistyksen toimintaa on voitu kehittää ja viedä eteenpäin.

Seppo on myös ollut ahkera yhdistyksen ulkomaanmatkoille osallistuja ja tuottanut näille matkoille ensiarvoisen tärkeää lisäinformaatiota kohteista ja niiden kokoelmista.

Kultainen ansiomerkki numero 12 Lassi Karivalolle

Kultainen_Lassi_Karivalo_960x540_BH.jpg

Lassi Karivalo vasemmalla, hänestä oikealle Raimo Korpi, Jari Helander ja Janne Salonen.

Tiistaikerhossa toukokuussa 2010 aloittanut Lassi toimi kerhon projektipäällikkönä mm. haastavissa korjaavan konservoinnin Haukka I- ja Kurki-projekteissa. Paavo Antilan eläköidyttyä aloitti Lassi työnjohtajana. Koronasulkujen jälkeen toiminnan muuttuessa oli Lassi keskeinen henkilö uudelleen organisoinnin järjestelyissä. Kevään 2022 aikana Lassin toteuttama Tiistaikerhon organisaatio muutos sai hänet innostumaan itsekin uudelleen projektipäällikön tehtävistä, kun työkuormaa saatiin jaettua innokkaiden tiistaikerholaisten kesken. Tällä hetkellä hän toimii jälleen Tiistaikerhon työnjohtajana, osallistuen itse myös käytännön tekemiseen.

Yli vuosikymmenen aikana olemme saaneet nauttia Lassin tarkoista ja korkealaatuisista kirjallisista raporteista, dokumenteista, blogeista ja Feeniks-artikkeleista – myös näitä tukevien laadukkaiden ja yksityiskohtaisten valokuvien muodossa.

Uudistunut ja uudistuva Tiistaikerho, mielenkiitoiset kerholle sopivat projektit ja valoisa näkemys tulevaisuuden tekemisestä toivottavasti edistävät häntä vielä jatkamaan useita vuosia vastuullisessa tehtävässään.

Kultainen ansiomerkki numero 13 Esko Ruohtulalle

Esko Ruohtula liittyi Tiistaikerhoon vuonna 1999. 2000-luvun alkuvuosina hän osallistui aktiivisesti urheilukone Viri OH-IIK:n, Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz SZ-18:n ja Koekone Kyrölän entisöinteihin.

Oltuaan poissa muutamia vuosia Ruohtula palasi Tiistaikerhoon ja on osallistunut llmailumuseoyhdistyksen Caravelle III -hankkeessa koneen kuljetuspukkien tekemiseen sekä koneen osien kunnostamisiin.

Ruohtula on osaava ja tarkka tekijä. Ruohtulalla on takanaan pitkä ura liikennelentäjänä niin kotimaisissa kuin ulkomaisissa lentoyhtiössä sekä viranomaistehtävissä.

Hän toimi ansiokkaana Airveteran Oy:n  DC-3 OH-LCH ”Hotel” -koneen ohjaajana vuosina 2000–2018.

Pronssinen ansiomerkki numero 49 Markku Lemmilälle

Pronssinen_Markku_Lemmila_960x540_BH.jpg

Markku Lemmilä liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2009 ja toi kerhoon puurakentamisen vankkaa osaamista.

Lemmilä on osallistunut mm. urheilukone Viri OH-IIK:n, I.V.L. D 26 Haukka I HA-39 -hävittäjän ja purjekone Kassel 12 A ”13”:n entisöinteihin, joista etenkin Kassel-purjekoneen entisöinnissä hänellä oli keskeinen rooli.

VL Myrsky II MY-14:n entisöinnissä Lemmilä on osallistunut etenkin koneen siipien rakentamisiin. Lemmilän puurakentamisen asiantuntemus on ollut monin tavoin Tiistaikerholle hyödyksi.

Pronssinen ansiomerkki numero 50 Erja Reinikaiselle

Erja on yhdistyksen hallituksen sihteerinä toiminut monivuotisesti. Tässä tehtävässä hänestä on muodostunut hyvin aktiivinen toimija, joka ottaa itselleen uusia asioita haasteena vastaan ja suoriutuu niistä erinomaisesti. Hän on tekemisissään aktiivinen ja aikaansaava, joten hänen toimintansa tukee muuta yhdistyshallintoa ja yhdistyksen toimijoita.

Erjan osaamista on saatu hallituksen sihteerin tehtävien lisäksi yhdistyksen käyttöön laajasti eri käännöstehtävien, oikolukujen sekä erilaisten teknisten suunnitelmien, raporttien ja ratkaisujen muodossa. Myös Feeniksin artikkeleissa hän on mukana usein, erityisesti käännösten kautta. Erjan työ Caravelle- projektin dokumentoinnissa on ollut erittäin merkittävää niin koti- kuin ulkomaisesta näkökulmasta.

Hän toimi myös Caravelle-projektin kuljetustarjousten kokoajana, vertailumateriaalin tuottajana sekä yhteyshenkilönä eri kuljetusliikkeisiin haastavan tarjousprosessin aikana. Suomen Ilmailumuseolle Erja on tuottanut mm. kiinteistöteknisen laitteiston kunto- ja kunnostusarvioita sekä ollut mukana ratkaisemassa arkisia haasteita.

Numeroitu standaari 267 Heikki Kauranteelle

Standaari_Heikki_Kauranne_960x540_BH.jpg

Heikki on suomalaisen ilmailukirjallisuuden asiantuntija. Hän on laatinut vuosikymmenen ajan Feeniks-lehteen koonnit vuoden aikana ilmestyneistä ilmailukirjoista, toiminut Suomen Ilmailubibliagrafiayhdistyksen sihteerinä ja ollut keskeinen toimija yhdistettäessä Suomen Ilmailubibliografiayhdistyksen toimintaa Ilmailumuseoyhdistyksen toiminnaksi.

Numeroitu standaari 268 Ari Lassilalle

Ari on ollut erittäin aktiivinen IMY:n järjestämillä matkoilla yli kymmenen vuoden ajan. Ilman aktiivisia matkalle osallistujia emme voisi yhdistyksessä järjestää useampipäiväisiä matkoja ulkomaille.

Kiinnostusta ilmailuhistoriaan osoittaa myös aktiivinen osallistuminen Lentotekniikan killan ja Ilmavoimamuseon järjestämille lentokoneiden historiakursseille, joista vain kaksi on jäänyt väliin.

Numeroitu standaari 273 Reino Aatsalolle

Standaari_Reino_Aatsalo_960x540_BH.jpg

Reino Aatsalo liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2015. Aatsalo on tiistaikerholainen, joka suhtautuu myönteisellä ”tämähän tehdään -asenteella” hänelle kohdennettuihin tehtäviin.

Aatsalo on ollut mukana mm. I.V.L. K.1 Kurki- ja Caudron C.59 -koneiden entisöinnissä ja parhaillaan käynnissä olevien Caravelle III:n osien sekä DO-5:n rungon laitteiden ja osien kunnostamisessa.

Numeroitu standaari 274 Jouko Niemiselle

Standaari_Jouko_Nieminen_960x540_BH.jpg

Jouko Nieminen liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2015. Nieminen on osallistunut mm. Valmet Vihuri II:n (VH-25) ohjaamokokonaisuuden, I.V.L. K.1 Kurki -koneen sekä Caudron C.59:n entisöinteihin ja meneillään olevien DO-5 -koneen rungon ja Caravelle III:n osien kunnostamiseen.

Nieminen paneutuu osaavalla innokkuudella saamiinsa työtehtäviin.

Numeroitu standaari 275 Jaakko Rantasalolle

Standaari_Jaakko_Rantasalo_960x540_BH.jpg

Jaakko Rantasalo liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2015. Hän osallistui DC-3 OH-LCD:n ”Lokin” ikkunoiden vaihtoon, mutta enimmäkseen Rantasalo on osallistunut VL Myrsky II MY-14 -koneen entisöintiin.

Hän on osallistunut mm. siipien rakentamiseen, mutta ollut aina valmis auttamaan muissakin Myrskyn entisöinnissä eteen tulevissa tehtävissä.

Rantasalo kuuluu niihin erittäin tärkeisiin tiistaikerholaisiin, joka toimivat entisöintitehtävissä luotettavina työpareina.

Numeroitu standaari 276 Juha Aaltoselle

Turun lentoaseman johtajana Juha Aaltonen on vaikuttanut merkittävästi Sud Aviation SE 210 Caravelle III -matkustajalentokoneen sijoittamiseen Turun lentoaseman alueelle.

Hänen tukensa on koko Caravelle-hankkeen toteutumisen kannalta ollut laaja-alaista. Juhan asenne hanketta kohtaan luo uskoa tulevaisuuteen ja pohjan pitkäkestoiselle yhteistyölle.

Numeroitu standaari 277 Jari Kokkolalle

Standaari_Jari_Kokkola_960x540_BH.jpg

Puolustusvoimien omistaman materiaalin jälkikäsittelyyn liittyy lainsäädäntöä ja sisäistä materiaalihallinnan ohjeistusta. Usein materiaaliin liittyy myös voimakkaita tunnesiteitä ja ristikkäisiä käsityksiä parhaimman etenemistavan valinnasta. Työyhteisössä uuteen materiaaliin liittyvät hankintatehtävät koetaan yleensä mielenkiintoisemmiksi kuin vanhan materiaalin jälkikäsittelyyn liittyvät tehtävät.

Myyntipäällikkö Jari Kokkola on ollut merkittävässä valmisteluroolissa, kun PV-uudistuksen jälkeen eri puolustushaarojen museotoimintaa laitettiin kuntoon. Merkittävänä ponnistuksena on ollut puitesopimusten laatiminen ja neuvotteleminen IMY:n ja oppilaitosten kanssa. Kokkola toimii museomateriaaliin liittyvässä yhteistoiminnassa aktiivisesti ja itsenäisesti. Hän tuntee hyvin Puolustusvoimien sisäiset toimintatavat ja on kyennyt verkostoitumaan ilmailun materiaalin jälkikäsittelyyn liittyvien toimijoiden, kuten IMY:n, Sotamuseon, Ilmavoimamuseon ja oppilaitosten kanssa. Hän valmistelee oma-aloitteisesti museointi- ja muut jälkikäsittelypäätökset Logistiikkalaitoksen organisaatiossa ja hakee päätöksiin liittyvät lausunnot puolustushaaroilta. Yhteistyö Jari Kokkolan kanssa on helppoa ja mutkatonta.

Uutisen palkitsemisteksteistä kokosi Reino Myllymäki.

Kuvat Benjamin Helander.

13.04.2024Entisöintitila avoinna la 13.4. klo 11-13 Suomen Ilmailumuseolla
08.04.2024Ilmailukirjallisuuspäivän 13.4. myyntipöytävaraukset
07.04.2024Ilmailukirjallisuushuutokauppa la 13.4.2024 - säännöt, huutokauppalista ja -kuvasto sekä ennakkotarjousten jättö
22.03.2024Suomen Ilmailumuseon Uusi Ilmailumuseo -hanke toteutuu
18.03.2024Päiväretki 23.3.2024 Tikkakoskelle pienoismallipäivään on peruttu
19.02.2024Kevään ilmailukirjallisuushuutokauppa la 13.4.2024
11.02.2024Vapaaehtoistehtäviä tarjolla
05.02.2024Demoiselle-replika Ilmailumuseoyhdistykselle
23.01.2024Palkitsemisehdotukset liikkeelle!
18.01.2024Ilmoittautuminen päiväretkelle Tikkakoskelle 23.3.2024 avattu

Siirry arkistoon »