Ilmailumuseoyhdistys palkitsi ansioituneita

15.04.2024

Ilmailumuseoyhdistys palkitsi ansioituneita lauantaina 13.4.2024 klo 14 alkaneessa vuosikokouksessaan. Palkitsemisten perustelut luki palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja Marcus Borgström sekä yhdistyksen puheenjohtaja Janne Salonen, varapuheenjohtaja Raimo Korpi ja jäsensihteeri Jari Helander luovuttivat palkinnot.

Kultainen ansiomerkki

Reino Myllymäki, numero 14

Palkitseminen_2024_Myllymaki_960x540.jpg

Vasemmalta Marcus Borgström, Reino Myllymäki, Jari Helander, Raimo Korpi ja Janne Salonen.

Jäsentoiminta on Ilmailumuseoyhdistyksen toiminnassa kaiken keskiössä. Ilman jäsenistölle suunnattua aktiivista ohjelmaa yhdistyksen jäsenkunta passivoituu ja toiminta laantuu. Reino Myllymäki on pitkäaikaisella panoksellaan antanut kasvot Ilmailumuseoyhdistyksen jäsentoiminnalle.

Hän on työskennellyt erittäin aktiivisesti yhdistyksen hallituksessa, johtanut yhdistyksen strategiatyötä ja ideoinut vuosittaista toimintasuunnitelmaa sekä sen käytännön toteuttamista. Järjestettävistä tapahtumista on myös pystyttävä jakamaan tietoa. Reino on tarjonnut itseään säästämättä erityisosaamisensa käyttöön yhdistyksen tiedottajana ja vastannut mittavalla henkilökohtaisella panoksellaan eri tiedotuskanavien käytöstä yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa.

Hän on tuottanut sähköistä informaatiosisältöä ja säännölliset jäsenkirjeet. Jäseniltojen ohjelman, läpiviennin ja taltioinnin järjestämisessä sekä Myrsky- ja Caravelle-projektien tiedottamisessa hän on tehnyt hienoa työtä. Myös yhdistyksen vuosikertomuksissa näkyy Reinon käden jälki.

Reinon vahvuutena on yhteistyökyky oman tehtäväalueensa puitteissa, mutta myös muissa tehtävissä yhtenä yhdistystoimintamme tukipilareista. Hän antaa pyyteettömästi tukea ja apua muille tiedotustehtäviin osallistuville, mutta myös kaikille muissa tehtävissä yhdistyksen piirissä toimiville. Avoimella ja valoisalla olemuksellaan hän tuo positiivista energiaa tapahtumiin.

Reinon henkilökohtainen panos suomalaisen ilmailuhistorian ja ilmailutekniikan tunnettuuden lisäämisessä on mittava. Tutkimustoiminnan saralla hän on lähdemateriaaleihin huolellisesti perehtyvä, ja kirjailijana tuottoisa. Yhdistyksemme jäsenilloissa hänen säännöllisesti itse pitämänsä esitykset ovat mielenkiintoisia ja tietosisällöltään antoisia.

Ilmailukirjallisuuden kustantajana Reino edistää ilmailutiedon jakamista koko suomalaiselle lukevalle yleisölle. Samalla hän tarjoaa muille kirjoittajille tuotosten julkaisumahdollisuuden tällä kirjallisuuden kapealla saralla.

Pronssinen ansiomerkki

Juha Veijalainen, numero 51

Palkitseminen_2024_Veijalainen_960x540.jpg

Juha Veijalainen liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2017. Tänä aikana Veijalainen on osallistunut I.V.L. K.1 Kurjen ja Caudron C.59 -koneen entisöinteihin sekä Caravelle III:n (OH-LEA) rungon kuljetuspukkien tekemiseen. Veijalaisen johdolla entisöitiin Caravelle III:n sekä Super Caravellen hinausraudat. Hänen vastuullaan on ollut Saab J35F Drakenin mittaritaulun tekeminen näyttelyesineeksi. Mittavan työn Veijalainen teki Douglas C-47 (DO-5) rungon kunnostamisessa, josta mainittakoon ohjaamon mittaritaulun näköiskopio, ohjaamon ikkunoiden uusiminen sekä pyrstön vakaajien aukkojen suojalevyjen suunnittelu ja toteuttaminen.

Entisöintitöiden lisäksi Veijalainen suunnitteli ja rakensi Suomen ilmailumuseon I-hallin parvekkeen portaiden kaiteiden pidennykset sekä suunnitteli ja veti Suomen ilmailumuseon alapihalta yläpihalle tehtyjen portaiden rakentamisen. Veijalaisen arkkitehtiasiantuntemusta on voitu käyttää sekä Ilmailumuseoyhdistyksen että Suomen Ilmailumuseon hyväksi. Veijalainen oli IMY:n hallituksen jäsenenä 2020–2021.

Ari Aho, numero 52

Palkitseminen_2024_Aho_960x540.jpg

Ari Aho liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2014 ja on ollut IMY:n hallituksen jäsen keväästä 2023. Taustaltaan Aho on diplomi-insinööri ja Finnairin lentäjä, mihin liittyvää osaamista ja asiantuntemusta on hyödynnetty monipuolisesti Tiistaikerhon hankkeissa. Vuosien varrella Aho on osallistunut mm. I.V.L. D. 26 Haukka I:n (HA-39), Liitokone Kassel 12:n, I.V.L. K.1 Kurjen, Caudron C.59:n (CA-50), Douglas C-47:n (DO-5) rungon ja Mil MI-8T kopterin pyrstöpuomin vakaajien sekä experimental-kone ”Ressun” (OH-XEA) entisöinteihin. Aho teki mittavan työn MiG 21BIS:n (MG-111) ohjaamon laitteiden purkamisessa ohjaamon muuntamiseksi elämyssimulaattoriksi.

Aho on ollut valmis lähtemään mukaan Tiistaikerhon toimintaan liittyviin tehtäviin muuallakin kuin Suomen Ilmailumuseossa.

Jukka Köresaar, numero 53

Jukka Köresaar liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2014. Koko Tiistaikerhon toimintansa ajan hän on ollut aktiivisesti mukana VL Myrsky II:n (MY-14) entisöintihankkeessa. Jukan monipuolista osaamista on vuosien varrella käytetty mitä moninaisimpiin Myrskyn entisöintiin liittyviin tehtäviin, mutta ennen kaikkea koskien puutöitä ja verhoilua.

Köresaar on toiminut aktiivisesti myös DC-3-yhdistyksessä ja kuuluu Tähtimoottori-lehden toimituskuntaan.

Akseli Keränen, numero 54

Palkitseminen_2024_Keranen_960x540.jpg

Akseli Keränen liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2009. Keränen on entinen finnairilainen ja toiminut siellä koneistamolla. Tiistaikerhossa Keräsen metallimiehen ammattiosaamista on hyödynnetty vaativissa entisöintitehtävissä. Keräseltä hoituvat ammattitaidolla myös puutyöt.

Keränen on osallistunut mm. Valmet Vihurin II:n (VH-25) ohjaamokokonaisuuden sekä Focke Wulff Stieglitzin (SZ-25) moottoripeltien rakentamiseen. Hän osallistui myös I.V.L. D.26 Haukka I:n, I.V.L. K.1 Kurjen ja VL Myrsky II:n (MY-14) entisöinteihin sekä Caravelle III:n (OH-LEA) siiven kuljetuspukkien tekemiseen. Viimeksi työn kohteena on ollut Caravelle III:n oikean siiven tuhoutuneen kärjen rakentaminen.

Kari Saarno, numero 55

Kari Saarno liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2010. Saarnon roolina Tiistaikerhossa on erityisesti ollut metallityöt sekä erilaisten teknisten laitteiden kunnostaminen. Tässä ominaisuudessa Saarno osallistui ensin Valmet Vihuri II:n (VH-25) ohjaamokokonaisuuden rakentamiseen museon näyttelyesineeksi, etenkin Vihurin takaohjaamon osalta.

VL Myrsky II:n (MY-14) entisöintiprojektin alettua Saarno siirtyi täysipainoisesti Myrsky-projektiin. Myrsky-projektissa Saarnolle ominta tekemistä ovat olleet Myrskyn alkuperäisten osien kunnostaminen sekä laitteiden kunnostaminen toimiviksi. Tästä esimerkkinä Myrskyn laskusiivekkeiden toimintamekanismi.

Numeroitu standaari

Markku Ahokoski, standaari numero 278

Palkitseminen_2024_Ahokoski_960x540.jpg

Markku Ahokoski on ollut keskeinen ja arvostettu henkilö Ilmailumuseoyhdistyksen Caravelle- projektissa. Haettaessa osaavia ja Caravellen tuntevia henkilöitä toimimaan teknillisissä vastuutehtävissä koko projektin ajan, saatiin Markku innostumaan ja sitoutumaan hankkeeseen. Ilman Markun panosta projektiin olisi se ollut hankalampi toteuttaa niin ammattitaitoisesti kuin se nyt saatiin toteutettua.

Markku on ollut mukana tekniikan asiantuntijana ja teknillisen ryhmän vetäjänä alusta saakka. Hän on varmistanut, että pienetkin yksityiskohdat otetaan huomioon ja työ tehdään turvallisesti, ammattitaitoisesti ja niin, ettei lentokoneelle eikä sen purkajille, kunnostajille tai kokoajille satu vaurioita.

Markku hoiti osaltaan taitavasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa purkupaikalla Arlandassa, Pansiossa sekä Turun Lentoasemalla. Kunnostusvaiheessa Pansiossa ja kokoamisvaiheessa Turun Lentoasemalla Markku ohjasi porukkaa kulloinkin tehtävään työhön ammattitaitoisesti ja avoimesti. Hän huolehti myös, että kaikissa vaiheissa käytettiin sovittuja turvallisuusvarusteita, pysyttiin aikatauluissa ja noudatettiin eri toimijoiden ja toimintaympäristöjen sääntöjä ja ohjeita.

Kari Nyman, standaari numero 279

Palkitseminen_2024_Nyman_960x540.jpg

Kari Nymanin panos Caravellen Suomeen tuomisen suunnittelussa, toteutuksessa ja esille saattamisessa on ollut erittäin merkittävä. Hänen toimintansa teknillisessä tiimissä on ollut ansiokasta, aina ulkomailta tehtyjä lentokonetyökalujen hankintoja myöten. Erityisesti työturvallisuus, ohjeistukset, päivän työohjeistukset sekä työ-/turvallisuusvälineistä, työkaluista ja niiden saatavuudesta huolehtiminen ovat olleet Karin keskeisiä vastuita.

Karin toimiminen yhdessä Markku Ahokosken kanssa Caravelle-projektin vastuu- ja yhteyshenkilöinä on ollut esimerkillistä. Kunnostus ja kokoamisvaiheiden aikana Turun Caravelle-tiimi on saanut Karilta sekä toiminnallista että materiaalillista apua. Caravelle-projektin toteuttaminen olisi ollut merkittävästi vaikeampaa ilman Karin sitoutumista ja osallistumista projektiin.

Ismo Matinlauri, standaari numero 280

Ismo Matinlauri tuli mukaan Caravelle-projektiin hankkimaan purkamisessa, kunnostamisessa ja esille laittamisessa tarvittavia vuokravälineitä, palveluita ja laitteita sekä materiaaleja. Lopulta Ismon käsien kautta kulki vähintään 80 % kaikesta projektille hankituista työkaluista, materiaaleista ja tarvikkeista, olivatpa ne lainassa, vuokralla tai ostettuja.

Ismon paikallistuntemus ja sitoutuminen toimimaan Turun tiimin yhteyshenkilönä ja vetäjänä mahdollisti mm. hallin vuokraamisen Pansiosta, tarkoituksenmukaisten palveluiden oikea-aikaisen saamisen sekä tarpeettoman tavaran kustannustehokkaan palautuksen. Ismon ansiota on myös erinomaisen ryhmähengen ja työkurin luominen Turun tiimille.

Kun tähän lisätään viestintä projektin hyväksi blogien, lehtiartikkeleiden, toimittajatapaamisten, ryhmävierailuiden, ym. tapahtumien järjestelyissä, on Ismon panos projektin onnistumiselle ollut erittäin merkittävä. Ismon panos myös Caravellen jatkokäytön suunnittelussa, varanhankinnassa ja tulevaisuuden toiminnassa on keskeinen.

Jari Myrsky, standaari numero 281

Jari Myrsky on ollut Caravelle-projektin Turun tiimissä mukana alusta saakka. Hän on paneutunut kulloinkin tehtävään työhön ansiokkaasti ja antanut merkittävästi aikaansa projektille. Jari on vastannut muun muassa koneen vaativan kiillotusvaiheen töiden organisoinnista ja lopputuloksen onnistumisesta sekä työtapojen kehittämisestä.  Vuoden 2023 kesällä Jari oli mukana melkein jokaisessa koneen viikonloppuesittelyissä, mukaan lukien Turun ilmailunäytös.

Pauli Jokimies, standaari numero 282

Palkitseminen_2024_Jokimies_960x540.jpg

Pauli Jokimies liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2016. Tiistaikerhossa Jokimiehelle on ominaista ennen muuta puutyöosaaminen, mutta hänen puoleensa voidaan kääntyä myös sähkö- ja elektroniikka-asioissa. Jokimiehen monipuolista osaamista on käytetty mm. I.V.L. K.1 Kurjen, Caudron C.59:n (CA-50), Douglas C-47:n (DO-5), Valmet Tuuli III:n (TL-1), experimental-kone ”Ressun” (OH-XEA) sekä Link Trainerin entisöinneissä. Muista Tiistaikerhon töistä mainittakoon rahankeräyslippaiden tekeminen Ilmailumuseoyhdistyksen käyttöön.

Veikko Lehtisyrjä, standaari numero 283

Veikko Lehtisyrjä liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2017. Lehtisyrjän erityisosaaminen liittyy metallitöihin, mukaan lukien peltityöt ja hitsaukset. Tätä ammattiosaamista on käytetty mm. I.V.L. K.1 Kurjen moottoripukin suojuspellityksen ja VL Myrsky II:n (MY-14) laskutelineluukkujen rakentamiseen, Mil Mi-8:n (HS-6) helikopterin pyrstöpuomin vakaajien alumiiniverhoiluun, Caravelle III:n (OH-LEA) rungon ja siipien kuljetuspukkien tekemiseen sekä Caravelle III:n oikean siiven tuhoutuneen kärkiosan rakentamiseen. Harrastuksenaan Lehtisyrjä entisöi pääasiassa arvoautoja.

Jorma Sulin, standaari numero 284

Palkitseminen_2024_Sulin_960x540.jpg

Jorma Sulinin standaarin vastaanotti tytär.

Jorma Sulin liittyi Tiistaikerhoon vuonna 2017. Hänestä Tiistaikerho sai osaavan sorvarin jatkamaan kerhon aiemman sorvarin työtä. Ei ole vielä tullut eteen sellaista pyyntöä, mitä Sulin ei olisi täyttänyt. Sulinin sorvarin ammattitaitoa ja myös insinööriosaamista on käytetty pääosin VL Myrsky II:n (MY-14) entisöinnissä, mutta kaikki muutkin entisöintiprojektit ovat voineet kääntyä tarpeissaan Sulinin puoleen. Vaativimpien Tiistaikerhon metallin sorvaus- ja jyrsintätöiden tekemisessä Sulin on hyödyntänyt omaa hyvin varustettuaan kotipajaansa. Sulin tunnetaan myös lennokkien ja pienoiskilpaveneiden rakentajana ja harrastajana.

Palkitsemistoimikunta

Kuvat: Benjamin Helander

24.04.2024Lisäinformaatiota Ilmailumuseoyhdistyksen elokuun 2024 Ruotsin-matkasta
19.04.2024Jyrki Laukkanen ja Jukka Salokannel lentokapteeniksi
15.04.2024IMY järjestää matkan Ruotsin ilmavoimien lentopäivään 24.8.2024
15.04.2024Ilmailumuseoyhdistys palkitsi ansioituneita
14.04.2024Ilmailumuseoyhdistyksen vuosikokouksen henkilövalintoja
14.04.2024Vuoden 2023 Ilmailukirja: Hornet-lentäjä
13.04.2024Entisöintitila avoinna la 13.4. klo 11-13 Suomen Ilmailumuseolla
08.04.2024Ilmailukirjallisuuspäivän 13.4. myyntipöytävaraukset
07.04.2024Ilmailukirjallisuushuutokauppa la 13.4.2024 - säännöt, huutokauppalista ja -kuvasto sekä ennakkotarjousten jättö
22.03.2024Suomen Ilmailumuseon Uusi Ilmailumuseo -hanke toteutuu

Siirry arkistoon »