Ilma-alusten siirtäminen -seminaari

Ilmailumuseotoiminnassa vallitsi suomessa pitkää toimintamalli, jossa eri ilmailumuseot keräsivät samoja konetyyppejä näyttelyynsä/kokoelmiinsa. Nyttemmin tahtotila on muuttumassa siihen että samoja tyyppejä ei oteta museoihin, vaan niitä kierrätettäisiin eri museoiden ja näyttelyiden välillä. Tämä tuo uuden haasteen koneiden siirtelyssä sekä työmäärällisesti että kustannuksellisesti museoille sekä koneiden omistajille ja haltijoille.

Aiemmin ollut käytäntö oli että kone tuotiin museoon kertaalleen, eikä se sieltä kovinkaan todennäköisesti enää sen jälkeen poistu. Museoiden toimitilojen, ennen kaikkea varastotilojen lähes hävittyä, on koneita jouduttu siirtämään romutuksen estämiseksi ulkoilmasäilytykseen pieniin ilmailumuseoihin tai muille varastoalueille. Muutama on myös jouduttu tilanpuutteen tai kunnon takia romuttamaan.

Tässä seminaarissa kuulemme kokemuksia ilma-alusten siirroista niin kotimaisilta kuin ulkomaisilta toimijoilta.

International Seminar on Moving Historical Aircraft

For many years the practice of individual Aviation Museums in Finland was to collect and place on display the same aircraft-types as the other museums. Today, the trend is towards having changing exhibitions, where single, historically significant aircraft are moved between exhibitions from one museum to another. This new practice has its challenges for the museums and aircraft owners.

In the future an object will be travelling between museums instead of staying in one place for many years. Today suitable storage space is expensive and it has been necessary to move some exhibits to be displayed outdoors in smaller museums or storage areas to avoid scrapping them. Unfortunately, some items have had to be scrapped because no place could be found for them or because of their deteriorated condition.

During this seminar, we will hear and share experiences, both domestic and international, on our common experiences in the ever-important subject of moving aircraft.