Puhujat ja esitykset - Authors and presentations

Michael Loftus - Kimmo Marttinen - Kai Mecklin - Pauli Moisio - Torsten Nilsson & Per Björkqvist - Hannu Roukala - Arco Seton & Alfred Staarman

Seminaarin ohjelma - Seminar's Programme

Matias Laitinen

Suomen Ilmailumuseo - The Finnish Aviation Museum

Intendentti - Keeper, Head of Collections

Lokki_Kivistoon_A_720x405.jpgLokki_Kivistoon_B_720x405.jpg

Suomen Ilmailumuseon intendentti Matias Laitinen kertoo Douglas DC-3 OH-LCD "Lokki" -koneen siirrosta Suomen Ilmailumuseolta asuntomessualueelle Vantaan Kivistöön ja takaisin kesällä 2015.

Kimmo Marttinen

Karjalan Ilmailumuseo (Kaakkois-Suomen Ilmailumuseoyhdistys ry) - The Karelia Aviation Museum

Puheenjohtaja - Chairman

Antonov_An-2_EFLP_720px_levea.jpg Mil_Mi-8_EFLP_720x405_px.jpg

Kimmo Marttinen on Kaakkois-Suomen Ilmailumuseoyhdistys ry puheenjohtaja. Yhdistys ylläpitää harrastajavoimin pientä Karjalan ilmailumuseoa Lappeenrannassa. Museon kokoelmassa on tällä hetkellä 15 lentolaitetta, joista vain kolme on siviilikoneita. Suomen ilmavoimilta käytöstä poistunutta kalustoa on museollamme säilytyssopimuksilla. Vain yksi kone (Nieuport replika) on tullut museolle lentämällä.

Ilmavoimilta saatu kalusto on tuotu Puolustusvoimien materiaalikeskuksen (nyk. Logistiikkalaitos) kuljetuskalustolla. Näiden koneiden kuljetuskuntoon laittamiseen ja kuorman purkamiseen sekä koneen kokoamiseen olemme osallistuneet talkootyönä. Varsinainen kuljetus on tapahtunut materiaalikeskuksen ammattilaisten hoitamana. Erityyppisten ja -kokoisten lentokoneiden ja helikopterien siirtoon olemme saaneet hyvän verkoston kautta spesifiä tietotaitoa ilmailumuseoilta ja ilmailuhistoriallisilta järjestöiltä.

Suurimmat ja työtä vaativat siirrot ovat Mil Mi-8 -kopterin siirto Porista ja Antonov An-2 -koneen siirto Utista Lappeenrantaan. An-2 siirto toteutettiin harrastajavoimin ja yksityisellä kuljetuskalustolla.

Näistä siirroista ja niihin liittyvistä asioista Kimmo Marttinen kertoo esityksessään.

Hannu Roukala

GSE Artic Oy Airport Services

Toimitusjohtaja, kapteeni evp., lentokonehuoltoupseeri, konetekniikan tutkinto - Managing director, Aircraft Maintenance Officer, Captain (retired), mechanical engineering degree.

Hannu_Roukala.jpg

Hannu Roukala kertoo esityksessään, miten ilma-alus valmistellaan ulkotilaan, tukirakenteet, maalaus ja sääsuojaus. Kuljetusjärjestelyt ja lopullinen asennus pilariin tai maanpintatasolle.

In English

Hannu Roukala will present how to prepare aircraft for outside display, support structures, painting and protection against weather. Transport arrangements and final installation on the pylon or static display on the ground.

Pauli Moisio

Puolustusvoimien logistiikkalaitos, 3LOGR - The Finnish Defence Forces Logistics Command, 3LOGR

Sektorijohtaja - Sector Director

PVLog1_720x405px.jpg PVLog2_720x405px.jpg

Pauli Moisio kertoo esityksessään Puolustusvoimien toimintatapa ilma-alusten maanteitse tapahtuvissa kuljetuksissa. Lentäviä koneita kuljetetaan lähinnä tehdashuoltoihin/korjauksiin tai jos niitä pitää evakuoida maantietukikohdista. Käytöstä poistettuja ilma-aluksia viedään maanteitse oppilaitoksiin, museoihin ja elinkaaren lopun jälkikäsittelyyn.

Esityksessä havainnollistetaan koko kuljetusketjun toiminta tilauksesta, kuljetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseeen.

Kai Mecklin

Suomen Ilmavoimamuseo - The Finnish Air Force Museum

Museonjohtaja, everstiluutnantti evp. - Museum Chief, Lieutnant Colones (retired)

M.S_50_Siirto_Uttiin_720x405_px.jpg

Museokone lavalle ja menoksi vai tilataanko pehmustetulla kontilla varustettu museoesineiden kuljetuksiin erikoistunut kuljetus? Miten koneet pitää suojata kuljetuksen ajaksi?

Miksi museokoneen kuljettaminen on haastavaa muutenkin kuin vain suuren koon vuoksi? Näistä asioista kertoo Kai Mecklin.

In English

Museum aircraft on board and off we go or do we need a special container developed for fragile museum pieces? How should the aircraft be covered during transportation? What is so hard when transporting museum aircraft? The size of course but is there something else which makes it so challenging?

Arco Seton

Nationaal Militaire Museum - The National Military Museum

Collection Manager

Alfred Staarman

Nationaal Militaire Museum - The National Military Museum

Curator and Head of Collection

NMM_in_the_morning_720x405.jpg

NMM_storing_airplanes_720x540.jpg

NMM_F27_moving_720x405.jpgNMM_transport_F16_720x405.jpg

Not every day the Ministry of Defense decides to spend 160M euros on a new museum. In 2005 this was done in the Netherlands. The expectations were rightly high.

The new National Military Museum was opened in 2014. The museum was a merger between the Army Museum and the Military Aviation Museum. 300,000 objects had to be moved to their new destination in the depot or the exhibition. The relocation of such a diverse collection, from paintings, armor and banners, to aircraft and tanks, was a complex operation. A small team of highly motivated and knowledgeable people did the job and set up a museum that meets the highest standards, both in terms of collection safety and in presentation.

A special chapter was the relocation and incorporation of the aircraft collection. The museum has around 90 aircraft of which 27 are exhibited in the new museum. This lecture is about the preparation, implementation and outcome of this relocation operation, and the challenges that came with it. The problems we encountered and the solutions we chose. We also pay attention to being allowed to set up a new museum in general and to think along from the drawing table.

Michael Loftus

Norsk Luftfartsmuseum - The Norwegian Aviation Museum

Objekts Konservator - Objects Conservator

NLM_1400x540.jpg

Mikael Loftus työskentelee konservaattorina Norjan ilmailumuseossa Bodössä vastaten museon konservointi- ja entisöintitoiminnasta.

Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli Nan Eilan -museossa Luoteis-Skotlannin rannikolla vastaten arkeologisesta ja sosiaalihistoriallisesta kokoelmasta ja vielä tätä ennen Skotlannin kansallismuseossa ilmailun ja teknologian parissa. Vuosien mittaan hän on ollut mukana useiden isojen museoesineiden, kuten lentokoneiden, siirtämisessä näytteille.

Esityksessään Michael tulee keskittymään Norjan ilmailumuseon siviili-ilmailunäyttelyn "Vi Flyr" rakentamisen yhteydessä tehtyihin näyttelyesineiden muutoksiin. Hän käsittelee myös inspiraation merkitystä ja riskinottoa tässä työssä. Hän kertoo myös työssä kohdatuista epäonnistumisista.

In English

Michael Loftus is the objects conservator at Norsk Luftfartsmuseum in Bodø, Norway. He is responsible for the care and conservation of the collections and restoration in the workshop.

Before taking up his position there Michael worked at museum Nan Eilean on the Isle of Lewis, (off the north west coast of Scotland) working on archaeological and social history collections. Prior to that he worked for National Museums Scotland, primarily on their aviation collections but also other large technology objects. Through the years he has been involved in the movement and display of a variety of large objects, many of them aircraft.

The focus of the talk will be from our experiences building "Vi Flyr", the redesign of the civil exhibition at Norsk Luftfartsmuseum. Aircraft had to be demounted from display and many aircraft prepared for suspension, requiring careful handling and some modification. Michael will also touch upon the level of improvisation necessary when moving an aircraft.

As a museum we can not match the resources of the military or civilian airports and often must invent and build equipment. Although economically prudent, operating outside standard written procedure with engineering objects comes with risk. How much is too much? It does not always go to plan and Michael Loftus will talk about examples where things have gone wrong as well.

Torsten Nilsson

Flygvapenmuseum - The Swedish Air Force Museum

Chef för Samlingsenheten - Collection Manager

Per Björkqvist

Flygvapenmuseum - The Swedish Air Force Museum

Flygtekniker - Aviation Engineer

Flygvapenmuseum1_720x405.jpg Flygvapenmuseum2_720x405.jpg

Ruotsin ilmavoimamuseo on modernin teknologian ja kulttuurihistorian museo, jonka näyttelyt kattavat ajan pioneereista tämän päivän JAS 39 Gripeniin. Museo on myös paikka, missä osaaminen ja leikki kohtaavat itsestäänselvällä tavalla. Museon tiedekeskuksessa on lentosimulaattoreita sekä ilmaan ja lentämiseen liittyviä kokeiluasemia.

Monien muiden ilmailumuseoiden tavoin Ruotsin ilmavoimamuseon ongelma on saada riittävästi kattoa kokoelman päälle ja kokoelman osalta yleisin tehtävä liittyy museoesineiden, kuten lentokoneiden, siirtämiseen. Vuoden 2017 alussa museo sai kokoelmakeskuksen ja saman vuoden elokuussa aloitettiin suuri siirto-operaatio, jossa kaikkiaan 33 lentokonetta siirrettiin eri varastoista uuteen kokoelmakeskukseen. Koko hanke onnistui ja kaikki esineet saatiin siirrettyä ilman onnettomuuksia. Kokoelmakeskus on avoinna vieraille ja lisää näyttely- ja varastotilaa 2 400 neliömetrillä.

In English

The Swedish Air Force Museum is a modern technology and cultural history museum with exhibits from the pioneers of the early 1900s to today's JAS 39 Gripen. The Air Force Museum is also a place where knowledge and play come together in an obvious way. In the Flight Lab, the museum's science center, there are flight simulators and experimental stations on the theme of air and flight.
 
Like most aviation museums the big problem is having enough roofs to cover the collections and the most common job in the collections department is to move things, often moving aircrafts. In the beginning of 2017 a new purpose built storage hangar was ready and in August same year our staff started a huge transport operation. 33 aircrafts were relocated from different storages to the new built hangar.  The whole project was a success and all objects were moved with no accidents. Well, we had some incidents! The new hangar is open for tours and adds an exhibition/storage area of 2,400 square meters.


Ilmoittaudu_IMYn_50-vuotisjuhlaseminaariin_Ilma-alusten_siirtaminen.pngRegister_for_International_Conference_on_Moving_Historical_Aircraft_Blue.png