Rahankeräys Uusi ilmailumuseo -hankkeelle

Ilmailumuseoyhdistys ry:n tavoitteena on kerätä kaksi miljoonaa euroa Suomen Ilmailumuseon Uusi ilmailumuseo -hankkeen tueksi. Keräysluvan myöntämishetkellä 13.12.2018 Suomen Ilmailumuseo tavoittelee muuttoa Finnair Cargon entisiin tiloihin Helsinki-Vantaan lentoaseman ykkösterminaalin läheisyyteen. Muuttoon tarvitaan viisi miljoonaa euroa, josta valtio on luvannut tukena kolme miljoonaa. Museon omarahoitusosuus on juuri tuo kaksi miljoonaa euroa, joka on rahankeräyksen tavoitteena.

Keräysluvan saaja

Ilmailumuseoyhdistys ry

Keräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2018/1202 13.12.2018

Toimeenpanoaika ja alue

Lupa on voimassa 13.12.2018 - 12.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Keräystili

FI4966010010508737, AABAFI22

Viitenumerot

1-1000 € lahjoitukselle 7223, 1001-10000 € lahjoitukselle 7236 ja muun suuruiselle lahjoitukselle 7210. Käytä aina viitenumeroa, jolloin kulut ovat pienemmät ja enemmän rahaa päätyy keräyksen kohteelle!

Lahjoittajien nimien julkistaminen

Ilmailumuseoyhdistys ry pyrkii kerran viikossa julkistamaan nimet niiden lahjoittajien osalta, jotka ovat julkaisemiseen antaneet. Ilman lupaa emme tietoja julkaise.

Julkaisuluvan voit antaa lahjoituksesi yhteydessä tekstikentässä (ei onnistu kaikkien pankkien osalta) tai lähettämällä tieto julkaisuluvasta osoitteeseen info@imy.fi. Voit myös oheistaa viestiin kuitin lahjoituksesta.

Seuraavat lahjoittajat ovat antaneet luvan heidän nimiensä julkaisemiseen (tilanne 14.1.2019):

Tommi Arekari, Heikki Hares, Heikki Jormalainen, Reino Myllymäki, Teemu Mörsky ja Matti Nurminen.

Keräystavoite

2 miljoonaa euroa.

Käyttötarkoitus ja kohdealue

Kerätyt varat käytetään Suomen Ilmailumuseosäätiön Uusi ilmailumuseo -hankkeen kustannuksiin. Varoilla tuetaan Suomen Ilmailumuseon muuttoa uuteen ilmailumuseorakennukseen tai näyttely- ja museoesineiden säilyttämiseksi perustettavaan kokoelmakeskukseen. Varoja voidaan käyttää materiaalihankintoihin, työsuoritteiden ostamiseen, näyttelyrakentamisen ja -ylläpidon kustannuksiin, markkinointi- ja viestintäkuluihin sekä muihin hankkeen suunnitteluun, museon rakentamiseen ja muuttoon sekä museotoiminnan säilyttämiseen liittyviin kuluihin.

Tilanteessa, jossa rahankeräys tuottaa arvioitua enemmän tai hanke ei toteudukaan, käytetään varat ensisijaisesti kokoelmakeskuksen toteuttamiseen ja toissijaisesti olemassa olevien suomalaisten ilmailumuseoiden toiminnan tukemiseen, lentokoneiden entisöinti- ja kunnostustoimintaan sekä ilmailuhistorian tunnettavuutta edistävän markkinoinnin, viestinnän ja julkaisutoiminnan kehittämiseen.

Varojen käyttöaika:

13.12.2018 - 31.12.2021