Valmet Tuuli III:n entisöinti

Syksyllä 2015 Suomen Ilmailumuseossa varastoituneena ja siten yleisöltä piilossa ollut Valmet Tuuli III päätettiin ottaa entisöitäväksi. Tuuli III:n entisöinti on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Suomen Ilmailumuseo, Ilmailumuseoyhdistys/Tiistaikerho, Suomen Ilmailumuseon Keskiviikkokerho sekä Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnasta.

Blogi_2015-32-1.jpg

Entisöintihankkeessa mukana olevien tahojen kesken päätettiin, että Tuuli III entisöidään alkuperäiseen Ilmavoimien käytön aikaiseen asuunsa TL-1-koneeksi. Konetta ei kuitenkaan entisöidä lentäväksi, mutta entisöinnissä otetaan huomioon se mahdollisuus, että koneesta voisi myöhemmässä vaiheessa tulla lentävä museokone. Tuuli III:n entisöinti merkitsee koneen perusteellista peruskorjausta.

Koska koneen maalipinnat, varsinkin koneen yläpinnat, olivat menneet vuosia jatkuneen ulkosalla varastoinnin seurauksena erittäin huonoon kuntoon, kone joudutaan maalaamaan kokonaan uudestaan.  Sen seurauksena kone puretaan osiin ja niin siivistä kuin rungosta irrotetaan kaikki irrotettavissa olevat laitteet uudelleen maalauksen helpottamiseksi. Samalla irrotetut osat puhdistetaan ja kunnostetaan.

Tuuli III:n 250 hv Continental -moottori peruskorjataan toimintakuntoiseksi. Ohjaamo istuimineen entisöidään ja ohjain- sekä muut laitteet ja mittarit kunnostetaan toimivaksi. Ohjaamon kuomun pilalle sumentuneet pleksilasit uusitaan.

Blogi_2015-32-3.jpg

Tuulin entisöintiprojekti alkoi toden teolla joulukuussa 2015. Silloin koneen siivet tuotiin Suomen Ilmailumuseon entisöintitilaan Tiistaikerhon käsittelyyn. Koneen vasen ja oikea siipi saatiin puretuksi irrotettavista osistaan – laskutelineet mukaan lukien - helmikuuhun 2016 mennessä. Samalla irrotetut osat puhdistettiin liasta ja ruosteesta tulevaa takaisin asennusta varten niiltä osin, kun vanhat osat ovat käyttökelpoisessa kunnossa.

Blogi_2016-01-4.jpg

On jo tiedossa, että osia joudutaan myös uusimaan. Osistaan ”putsatut” siivet kuljetettiin uudelleen maalattaviksi Ammattiopisto Tavastiaan. Tavastian Pintakillassa (pintakäsittelyn oppimisala) Tuuli III:n uudelleen maalaus tehdään oppilastyönä.

Blogi_2015-32-6.jpg

Kun Tuuli III:n siivet oli saatu Hämeenlinnaan, voitiin museon entisöintitilaan tuoda vuorostaan Tuulin runko. Ilmailumuseon keskiviikkokerholaiset irrottivat koneen moottorin ja aloittivat moottorin peruskorjauksen. Moottori on nyt osina kerhon huollettavana. Rungosta irrotettiin sivu- ja korkeusvakaajat sekä peräsimet.

Blogi_2016-04-15.jpg

Sen jälkeen aloitettiin ohjaamon ja moottoritilan purkaminen. Ohjaamon kuomut irrotettiin ja kuomun raameista poistettiin sään sumentamat pleksit pleksien uusimiseksi. Ohjaamosta poistettiin istuimet, verhoilut, rungon polttoainetankki, ohjaamon lattia, ohjaussauva, jalkaohjaimet sekä muut ohjaamon laitteet ja mittarit.

Blogi_2016-08-07-08.jpg

Huhtikuun puoliväliin mennessä ohjaamo ja moottoritila olivatkin luurankona Tuulin rungon uudelleen maalausta varten. Niinpä Ammattiopisto Tavastian umpilavallinen kuorma-auto haki Tuulin rungon Hämeenlinnaan uudelleen maalattavaksi. Ajo toteutettiin Tavastian koulutusajona.

Koneen runko, siivet ja pyrstön osat ovat olleet huhtikuusta 2016 asti Ammattiopisto Tavastian Pintakillassa uudelleen maalattavina. Ensimmäinen työvaihe oli koneen pintojen maalin poisto puhtaalle alumiinille. Maalinpoisto oli vaativaa ja aikaa vievää työtä ja siihen käytettiin erilaisia menetelmiä.

Maalinpoistoon kokeiltiin myös opiskelijoille vieraampaa suihkupuhdistustekniikkaa, Dryice -hiilihappojääpuhallusta. Tämä tekniikka soveltuu hyvin varsinkin Tuuli III:n alumiinipintojen niittirivien ja saumojen puhtaiksi saamiseen. Suihkupuhdistustekniikkaa voi käyttää laajempienkin pintojen maalin poistoon.

Nyt ollaan Tavastian Pintakillassa puhdistettujen pintojen pohjamaalaamisvaiheessa. Primerin eli pohjamaalin jälkeen Tuulin pintaan vedetään alumiinipintamaali.  Tarkoitukseen sopivan riittävän hienojakoisen pigmentin sisältävän pintamaalin löytäminen on osoittautunut ongelmalliseksi. Valmiiksi maalattuja Tuuli III:n osia on todennäköisesti näytteillä huhtikuussa 2017 Ammattiopisto Tavastian Pintakillan osastolla American Car Showssa Helsingin Messukeskuksessa.

Maalattuja Valmet Tuuli III:n runkoa, siipiä, vakaajia ja peräsimiä odotellaan Tiistaikerhoon vielä ennen kesää 2017. Silloin alkaa rungosta ja siivistä irrotettujen ja puhdistettujen osien asentaminen takaisin paikoilleen.

Projektin tavoitteena on saada Valmet Tuuli III:n entisöinti valmiiksi ja Tuuli III kootuksi syksyllä 2017. Silloin kone asetetaan näytteille museokävijöiden ihailtavaksi Suomen Ilmailumuseon vaihtuvien näyttelyiden halliin.  Tavoite on kova, mutta siihen tähdätään. Vuosi 2017 on samalla Tuuli III:n juhlavuosi, sillä tänä vuonna toukokuun viimeisenä päivänä on kulunut 60 vuotta koneen ensilennosta.