Ilmailumuseoyhdistys palkitsi ansioituneita

13.04.2014

Ilmailumuseoyhdistys ry palkitsi ansioituneita henkilöitä lauantaina 12.4.2014 vuosikokouksensa yhteydessä. Palkitut ja palkitsemisperusteet olivat seuraavat:

KUNNIAPUHEENJOHTAJA N:O 1 - BEN I. BJÖRKQVIST

imy_vk_2014_c_bjorkqvist_2014-04-12.jpg

Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttu Ben I. Björkqvist puheenjohtaja Janne Salosen ja varapuheenjohtaja Raimo Korven välissä.

Ben on ollut aktiivisena ja kantavana voimana Ilmailumuseoyhdistyksen toiminnassa jo 1980 luvulta lähtien toimien lähes yhtäjaksoisesti hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana tai puheenjohtajana aina 2010 vuoden loppuun saakka. 

Lähes 30 vuotta kestänyt ura pitää sisällään erilaisia tehtäviä yhdistyksen kasvun mukana Suomen Ilmailumuseon perustajasta aina nykypäivän aktiivisen yhdistystoiminnan kehittämiseen.

Benin aloitteesta on Suomen Ilmailumuseolle perustettu mm. ilmailukirjallisuuspäivä, joka on vakiinnuttanut asemansa museon yhtenä keskeisenä tapahtumana. Ben tulikin aikanaan mukaan nimenomaan ilmailukirjallisuuden historian tallennusta ja tutkimusta kehittämään ja toimi kirjallisuustoimikunnan tehtävissä aina 2000 luvulle saakka. Erilaisia käännöstöitä Ruotsiksi ja Englanniksi Ben on tehnyt ja tekee edelleen mm. julkaisutoimintaan sekä yhdistyshallinnon käyttöön. 

Ben on ollut luomassa sitä pohjaa, jolta nykyisen yhdistyshallinnon on luontevaa tämän päivän yhdistystoimintaa johtaa. Ben tunnetaan arvostettuna ja luotettavana henkilönä myös museotoiminnan ulkopuolella ja hän onkin ollut aktiivinen toimija kehitettäessä nykyisiä suhteita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviin yhteistyökumppaneihin.

Kunniapuheenjohtajan arvonimi on uusi arvonimi Ilmailumuseoyhdistyksessä.

KUNNIAJÄSEN N:O 16 - KAI R. LEHTONEN

Fil. tri Kai R. Lehtonen on ilmailukirjailija, kääntäjä ja ilmailun tutkija, joka on aktiivisesti toiminut mm. Malmin lentokentän historian taltioinnin, harrastaja lentovalokuvauksen ja ilmailujournalismin tunnettavuuden edistämiseksi.

Kai Lehtonen on toiminut urallaan mm. historian ja yhteiskuntaopin opettajana, vapaana oppikirjantekijänä, toimittajana BBC:n suomenkielisellä osastolla, Yleisradion kouluradion toimituspäällikkönä ja asiaohjelmien toimittajana.

Hänen Ilmailunharrastuksensa ja kiinnostuksensa alkoi lennokkipoikana, jatkui A2 lentolupakirjakurssilla Malmilla ja toi hänet yhdeksi maamme merkittävimmistä ilmailuvalokuvauksen harrastajista yli 30 -vuotisella harrastajaurallaan mm Helsingin taivaalla. 

Valokuvausharrastus, joka poiki lentoharrastuksen kautta ilmakuvausharrastuksen, on mahdollistanut osaltaan Helsingin kehityksen seurannan ja tutkimuksen kuvin yli 30 vuoden ajalta.

Filmille ja hänen kameransa kennolle ovat tarttuneet vaihe vaiheelta mm. Helsingin suurten rakennuskohteiden kuten Temppelikallion kirkon, Finlandia-talon, Vanhan Pasilan ja Mannerheimintien hotellien rakentaminen ja tähän päiviin saakka jatkunut rakennetunympäristön muutoksen dokumentointi.

Muuna toimintana hän on mm. yhdessä Raimo Seppäsen kanssa toteuttanut äänikuultokuvasarja Lentosuunnistus VFR -navigointiopetusta varten. Tämän lisäksi hän on kirjoittanut useita ilmailuaiheisia kirjoja ja muita julkaisuja, osa nuorisolle tarkoitettu seikkailukirjoja.

Eläkevuosinaan, lentoharrastuksen jäätyä, Kai siirtyi simulaattorilentämiseen, jonka sivutuotteena on syntynyt koko joukko videoita ja mallinnuksia merkittävimpien ilmailutapahtumien ja ilmailutaisteluiden historiasta, niin suomessa kuin ulkomailla.

Näitä voi katsoa myös Youtube-palvelussa internetissä.

KUNNIAJÄSEN N:O 17 - HANNU VALTONEN

imy_vk_2014_b_kari_poutasuo_ja_hannu_valtonen_2014-04-12.jpg

Pronssisen ansiomerkin saanut Kari Poutasuo ja kunniajäseneksi kutsuttu Hannu Valtonen.

Lentäjä, tutkija ja museonjohtaja, evl evp, FT Hannu Valtonen on tehnyt merkittävän uran ensin hävittäjälentäjänä mm. Karjalan Lennostossa MiG-21F -koneilla ja sen jälkeen museonjohtajana ja tutkijana Keski-Suomen Ilmailumuseossa. Jälkimmäisen uransa aikana, hän oli rakentamassa sitä perustusta, jota nykyiset ilmailuhistorian tutkijat voivat päivittäisessä työssään käyttää.

Hannu Valtonen on tutkijana ollut hyvin tuottelias ja hänen tutkimustuloksiaan onkin julkaistu useana kirjana Keski-Suomen Ilmailumuseon julkaisusarjassa. Laajassa saksankielisen ilmailukirjallisuuden käännöstyössään, hänen tutkijan otteensa näkyy kääntäjän kommenteissa, jotka perustuvat arkistotutkimuksiin. Väitöskirjansa Hannu Valtonen teki Messerschmitt Bf 109 -hävittäjästä. 

Hannu Valtonen on ollut myös kehittämässä lentokoneiden ammattimaista konservointia ja restaurointia. Konservoinnin ja restauroinnin johto- ja asiantuntijatehtävissä hän on toiminut vielä museonjohtajan tehtävistä eläkkeelle jäätyään.

Hannu Valtonen on toiminnallaan edesauttanut myös harrastajien mahdollisuuksia tulla museotoiminnan ammattilaiseksi. Omalla esimerkillään hän on raivannut sitä polkua, joka on tuonut ammattimaisen toiminnan harrastajien ulottuville. Hän on avannut ovia museoalan, harrastajien ja suuren yleisön välille ja ollut luomassa niitä perusteita, joiden varaan tämän päivän ilmailumuseotoimintaa rakennetaan. 

PRONSSINEN ANSIOMERKKI N:O 7 - HANNU SEPPÄLÄ

Hannu Seppälä on aktiivinen Tiistaikerholainen, joka on erikoistunut kerhon kirjurin tehtäviin.

Myös entisöintitoiminnassa hän on hyvin aktiivinen ja taitava, kyeten oma-aloitteisesti vaativiinkin puu- ja metallitöihin.

Hannun luotettavuus ja ahkeruus tuovat osaltaan varmuutta Tiistaikerhon päivittäiseen tekemiseen ja mahdollistavat osaltaan vaativienkin entisöinti- ja konservointikohteiden valmistumisen suunnitellusti ja aikataulussa. 

PRONSSINEN ANSIOMERKKI N:O 8 - KARI POUTASUO

Kari Poutasuo on toiminut Ilmailumuseoyhdistyksen asettamana edustajisto edustajana koko Suomen Ilmailumuseosäätiön tähänastisen toiminnan ajan.

Osaavalla ja kohteliaalla toiminnallaan Kari on rakentanut luottamusta edustajiston toimintaan ja merkittävällä tavalla edesauttanut hyvien suhteiden luomisessa säätiön ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä.

PRONSSINEN ANSIOMERKKI N:O 9 - JUKKA NISULA

Jukka Nisula on Feeniks -lehden toimittajana ollut kehittämässä lehteä jäsenlehdestä ilmailuhistorialliseksi erikoisjulkaisuksi, jonka artikkelien laatu on korkealuokkaista ja arvostettua.

Jukan vapaaehtoisena tekemä työ erityisesti pohjanmaan ja keskisen Suomen ilmailuhistoriallisten tapahtumien taltioinnissa ja niistä kertovien artikkelien tuottamisessa on ollut erityisen merkittävää.

STANDAARI N:O 191 - JARMO TAMMISTO

Jarmo toimii erittäin aktiivisesti niin Karjalan Ilmailumuseon, Päijät-Hämeen Ilmailumuseon kuin Helikopterikillan toiminnassa.

Jarmo Tammisto on intohimoisella antaumuksella paneutunut museolentokoneisiin. Hän on aktiivisesti käyttänyt tietojaan ja taitojaan Ilmailumuseoiden toiminnan ja ilmailuhistorian säilymisen edistämiseksi.

Toimissaan hän on avulias ja tehokas eikä jätä asioita kesken. Jarmo Tammisto on omalla asennoitumisellaan ja toiminnallisuudellaan edesauttanut Ilmavoimien, Ilmavoimien kiltojen, Ilmasiltojen sekä Ilmailumuseoiden välisten hyvien suhteiden kehittämistä erinomaisiksi.

STANDAARI N:O 192 - PEKKA VARIS

Pekka Varis on aktiivinen Tiistaikerholainen, joka tarttuu annettuihin tehtäviin ammattitaidolla ja reippaalla asenteella.

Pekka on toiminut tiistaikerhossa vuodesta 2006 ja osallistunut sinä aikana mm. Focke-Wulf Fw 44 J Stieglitz, Viri, Junkers A50 Junior, Kyrölä ja I.V.L. Haukka I -lentokoneiden entisöintiin. 

Rauhallisella ja luotettavalla asenteella hän on osaltaan Tiistaikerhon toiminnan kantavia voimia.

STANDAARI N:O 193 - LEO ANTTOLA

Leo Anttola on innokas ja ammattitaitoinen puu- ja metallitöiden tekijä Tiistaikerhossa. 

Hän on ollut aktiivisesti mukana Tiistaikerhossa vuodesta 2008. Tuona aikana tiistaikerhon työnä ovat olleet mm. Focke-Wulf Fw 44 J Stieglitz, Viri, Kyrölä Junkers A50 Junior ja I.V.L Haukka I -lentokoneet. 

Leo tarkkana ja tunnollisena tekijänä on osaltaan mahdollistanut näiden hienojen harvinaisuuksien säilymisen jälkipolville.

STANDAARI N:O 194 - KIMMO MARTTINEN

Kimmo Marttinen on Kaakkois-Suomen Ilmailumuseoyhdistyksen puheenjohtajana toiminut ansiokkaasti Karjalan Ilmailumuseon kehittämiseksi.

Kimmon toiminta museon toimintaedellytyksien parantamiseksi viime vuosina on ollut erityisen merkittävää. Museon kokoelmiin on siirretty useita uusia koneita ja museon näyttely- ja kokoelmatiloja on laajennettu.

Toiminta ”Kaakonkulmalla” on aktiivista ja Kimmo on saanut alueen harrastajat positiiviseen Lentoon – museon kehittämiseksi.

imy_vk_2014_a_korpi_salonen_bjorkqvist_2014-04-12.jpg

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Raimo Korpi, puheenjohtaja Janne Salonen ja palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja Ben Björkqvist jakoivat palkinnot ansioituneille.

Reino Myllymäki

22.01.2019Muutamia paikkoja kesän Normandian-matkalle!
31.12.2018Viides osallistumismahdollisuus Ilmailumuseoyhdistyksen 50-vuotismatkalle
14.12.2018Ilmailumuseoyhdistys sai rahankeräysluvan Uusi ilmailumuseo -hankkeelle
22.11.2018Ohjaamot-kirjasta kovakantinen versio, muutoksia IMY Shopissa
21.11.2018Hanna Rautasaaren kymmenes akvarelli lisätty IMY Shopiin
16.11.2018Ilmoittautuminen IMY:n vierailulle Vartiolentolaivueen Helsinki-Vantaan tukikohtaan 5.12.2018
16.11.2018Loppu uhkaa Suomen Ilmailumuseota, ellei löydy 2 miljoonaa euroa
15.11.2018DO-5 varastoitu Tikkakoskelle
14.11.2018DO-5 siirtyi Ilmailumuseoyhdistykselle
11.11.2018Ulkomaisia lehtiä luettu...
09.11.2018Eurofighter Typhoon -illat menestys
23.10.2018Boeing Super Hornet -jäsenilta on peruttu
19.10.2018Eurofighter Typhoon -jäsenilloissa tulkkaus
17.10.2018Ulkomaisia lehtiä luettu...
09.10.2018Ohjaamot-kirja julkistetaan ilmailukirjallisuuspäivässä 10.11.2018, tilata voi vaikka heti
09.10.2018Typhoon-jäseniltoja Turussa, Tampereella ja Oulussa 6.-8.11.2018
19.08.2018Kosti Keski-Nummi on poissa
05.08.2018Junkers Ju 52/3m HB-HOT on tuhoutunut
27.07.2018IMY järjestää kaksi päiväretkeä Kokonaisturvallisuus 2018 -messuille ja Päijät-Hämeen Ilmailumuseoon 7. ja 8.9.2018
26.07.2018Fouga jalustallaan Kauhavan lentokonepuistossa
25.07.2018Kerava suunnittelee muistomerkkiä Klaus Alakoskelle
21.07.2018Ulkomaisia lehtiä luettu...
16.07.2018Tunnetko jonkun, joka hoiti Helsingin pommitusuhreja?
03.07.2018Lahden Ilmasilta hakee vapaaehtoisia museopäivystäjiä Päijät-Hämeen Ilmailumuseoon
27.06.2018Muutamia paikkoja jäljellä matkoille Hockenheimin ja Monzan F1-kisoihin sekä MotoGP:hen
22.06.2018Ulkomaisia lehtiä luettu...
08.06.2018Vihuri-kirja vuonna 2019
08.06.2018IMY:n Eurofighter Typhoon -aiheiseen jäseniltaan 13.6. klo 18-20 voi etäosallistua
26.05.2018Päiväretki su 17.6. Ilmavoimien 100-vuotisjuhliin peruttu, la 16.6. päiväretkellä vielä tilaa
21.05.2018Kuutisenkymmentä osallistui jäseniltaan
13.05.2018Valmet Vihuri VH-25:n ohjaamo-osa näytteille Suomen Ilmailumuseoon
12.05.2018Päijät-Hämeen Ilmailumuseo auki äitienpäivänä 13.5. klo 10-13
11.05.2018Jäseniltoihin 16.5. ja 23.5. mahdollista etäosallistua
07.05.2018Päiväretki 18.5. Kouvolanseudulle ja Kotkaan on peruttu
01.05.2018Jos aiot osallistua 18.5. Kouvolan-Kotkan päiväretkelle, ilmoittaudu heti
22.04.2018IMY:n vuosikokouksen päätöksiä
22.04.2018IMY palkitsi vuosikokouksessaan: Jyrki Laukkaselle kultainen ansiomerkki
22.04.2018Dassault Rafale kiinnosti 90:tä
21.04.2018Vielä sopii Messerschmitt Bf 109 Historic -seminaariin
19.04.2018Tiedossa mielenkiintoinen päiväretki Kymenlaaksoon
14.04.2018Ylimääräinen jäsenilta 31.5.2018
05.04.2018Ilmoittautuminen jäseniltaan 13.6., aiheena Eurofighter Typhoon
03.04.2018Kahden jäsenillan aiheet julkistettu
28.03.2018Jäsenretkille ja tapahtumiin ilmoittautumista on muutettu
23.03.2018Ulkomaisia lehtiä referoitu
17.03.2018Ulkomaisia lehtiä referoitu
16.03.2018Suomen Ilmailumuseo auki lauantaina 17.3.2018 vain klo 10-15
16.03.2018Ilmoittautuminen Messerschmitt Bf 109 Historic -seminaariin on alkanut
15.03.2018Osasto Kuhlmey keräsi 122 kiinnostunutta
15.03.2018Airbus A319NEO ja A350XWB ovat Vuoden 2017 Lentokoneet
14.03.2018Tallinnan päiväretken 10.5.2018 ilmoittautuminen aukeaa tänään klo 16
11.03.2018Kopioita Hanna Rautasaaren Ilmavoimat 100 vuotta -aiheisista akvarelleista voi tilata IMY Shopin kautta
11.03.2018Iltalehti haastatteli Orvokki Kuorttia
09.03.2018Suomen Ilmavoimamuseo juhlii 100-vuotiaita Ilmavoimia
08.03.2018Ulkomaisia lehtiä referoitu
06.03.2018Sinituote Oy VL Myrsky II -entisöintiprojektin toiseksi päätukijaksi
26.02.2018VL Myrsky II -entisöintiprojekti MTV:n uutisissa
22.02.2018Lockheed Martin F-35 Lightning II Ilmailumuseoyhdistyksen jäseniltakierroksella
21.02.2018Vuoden Lentokone 2017 -äänestys alkaa!
14.02.2018Maaliskuun jäsenillan puhuja ja aihe vaihtuivat
14.02.201870 mukana jäsenillassa
13.02.2018Ilmoittautuminen kesän päiväretkille Ilmavoimien 100-vuotisjuhlalentonäytökseen avattu
24.01.2018IMY:n jäsenillan 17.1.2018 keräystuotto meni Myrsky-projektille
17.01.2018 18:00Huhtikuun jäsenillassa 18.4.2018 Dassault Aviation ja sen Rafale-monitoimihävittäjä
12.01.2018IMY järjestää kaksi päiväretkeä Suomen Ilmavoimien 100-vuotisjuhlalentonäytökseen
10.01.2018Palkitsemisehdotukset 31.1.2018 mennessä
05.01.2018Tikkakosken reissu melkein täynnä: vielä seitsemän paikkaa vapaana
18.12.2017Nyt sitä saa - VL Myrsky -julkaisu 2018 on julkistettu!
17.12.2017Ulkomaisia lehtiä referoitu
06.12.2017Suomen Ilmavoimien satavuotinen historia esillä Linköpingissä
06.12.2017IMY:n joulukalenteri Facebookissa
20.11.2017F-35 Fast Facts
17.11.2017Diego Manzocchi sai uuden hautakiven
18.10.2017MY-14:n siiven kokoaminen alkoi
10.10.2017Jäsenretki Patrian lentokonetehtaalle on täynnä
09.10.2017Ilmoittautuminen Saab Gripen -iltoihin tapahtumakalenterin kautta on päättynyt
01.10.2017Marraskuun jäsenretken minimiosallistujamäärä on koossa
27.09.2017Virheitä Feeniks 3/2017:n Myrskykuulumisia-artikkelissa
22.09.2017Kunniapuheenjohtaja Ben Björkqvist täytti 70 vuotta
21.09.2017IMY tekee jäsenretken Patrian lentokonetehtaalle Kuoreveden Halliin 10.11.2017
18.09.2017Saab Gripen -iltoihin myös johtava insinööri
14.09.2017F-35-jäseniltaan keskiviikkona 20.9. klo 18-20 ei tarvitse ilmoittautua
14.09.2017Ulkomaisia lehtiä referoitu
12.09.2017Gripen-lentäjä IMY:n Saab Gripen -iltoihin 17.-19.10.
04.09.2017IMY:n jäsenretki Sanicolen lentonäytökseen käynnistyi
03.09.2017Menikö etusivun kuvasarja ohi silmiesi?
24.08.2017Hawk-elämyskeskus Turun messuilla 24.-27.8.
13.08.2017Ulkomaisia lehtiä referoitu
05.08.2017Kolmonen lentää vielä 100-vuotiaanakin?
20.07.2017Lahden Ilmasillalle uudet verkkosivut
15.07.2017Päijät-Hämeen Ilmailumuseossa kävi kesän 1000. vieras!
07.07.2017VL Myrsky MY-14 näyttelyssä Ilmavoimamuseossa Tikkakoskella
22.06.2017Ulkomaisia lehtiä referoitu
21.06.2017Alajärven kaupunki käytti etuosto-oikeuttaan Menkijärvellä
08.06.2017He ovat täällä jo - älä jätä Kaivopuiston lentonäytöstä väliin!
08.06.2017Kauhavan apu- ja leirikentät 1930- ja 1940-luvuilla -kirja julkistettiin Suomen Ilmailumuseolla
30.05.2017Vapaaehtoisoppaaksi Suomen Ilmavoimamuseolle Tikkakoskelle?
30.05.2017A-mainostelineitä etsitään
21.05.2017Syksyn Belgian-matka toteutuu, vielä ehdit mukaan!
01.05.201740th International Sanicole Airshowssa Suomen Hornet mukana - lähde katsomaan!

Näytä lisää »