Ilmailumuseoyhdistys palkitsi ansioituneita

13.04.2014

Ilmailumuseoyhdistys ry palkitsi ansioituneita henkilöitä lauantaina 12.4.2014 vuosikokouksensa yhteydessä. Palkitut ja palkitsemisperusteet olivat seuraavat:

KUNNIAPUHEENJOHTAJA N:O 1 - BEN I. BJÖRKQVIST

imy_vk_2014_c_bjorkqvist_2014-04-12.jpg

Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttu Ben I. Björkqvist puheenjohtaja Janne Salosen ja varapuheenjohtaja Raimo Korven välissä.

Ben on ollut aktiivisena ja kantavana voimana Ilmailumuseoyhdistyksen toiminnassa jo 1980 luvulta lähtien toimien lähes yhtäjaksoisesti hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana tai puheenjohtajana aina 2010 vuoden loppuun saakka. 

Lähes 30 vuotta kestänyt ura pitää sisällään erilaisia tehtäviä yhdistyksen kasvun mukana Suomen Ilmailumuseon perustajasta aina nykypäivän aktiivisen yhdistystoiminnan kehittämiseen.

Benin aloitteesta on Suomen Ilmailumuseolle perustettu mm. ilmailukirjallisuuspäivä, joka on vakiinnuttanut asemansa museon yhtenä keskeisenä tapahtumana. Ben tulikin aikanaan mukaan nimenomaan ilmailukirjallisuuden historian tallennusta ja tutkimusta kehittämään ja toimi kirjallisuustoimikunnan tehtävissä aina 2000 luvulle saakka. Erilaisia käännöstöitä Ruotsiksi ja Englanniksi Ben on tehnyt ja tekee edelleen mm. julkaisutoimintaan sekä yhdistyshallinnon käyttöön. 

Ben on ollut luomassa sitä pohjaa, jolta nykyisen yhdistyshallinnon on luontevaa tämän päivän yhdistystoimintaa johtaa. Ben tunnetaan arvostettuna ja luotettavana henkilönä myös museotoiminnan ulkopuolella ja hän onkin ollut aktiivinen toimija kehitettäessä nykyisiä suhteita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviin yhteistyökumppaneihin.

Kunniapuheenjohtajan arvonimi on uusi arvonimi Ilmailumuseoyhdistyksessä.

KUNNIAJÄSEN N:O 16 - KAI R. LEHTONEN

Fil. tri Kai R. Lehtonen on ilmailukirjailija, kääntäjä ja ilmailun tutkija, joka on aktiivisesti toiminut mm. Malmin lentokentän historian taltioinnin, harrastaja lentovalokuvauksen ja ilmailujournalismin tunnettavuuden edistämiseksi.

Kai Lehtonen on toiminut urallaan mm. historian ja yhteiskuntaopin opettajana, vapaana oppikirjantekijänä, toimittajana BBC:n suomenkielisellä osastolla, Yleisradion kouluradion toimituspäällikkönä ja asiaohjelmien toimittajana.

Hänen Ilmailunharrastuksensa ja kiinnostuksensa alkoi lennokkipoikana, jatkui A2 lentolupakirjakurssilla Malmilla ja toi hänet yhdeksi maamme merkittävimmistä ilmailuvalokuvauksen harrastajista yli 30 -vuotisella harrastajaurallaan mm Helsingin taivaalla. 

Valokuvausharrastus, joka poiki lentoharrastuksen kautta ilmakuvausharrastuksen, on mahdollistanut osaltaan Helsingin kehityksen seurannan ja tutkimuksen kuvin yli 30 vuoden ajalta.

Filmille ja hänen kameransa kennolle ovat tarttuneet vaihe vaiheelta mm. Helsingin suurten rakennuskohteiden kuten Temppelikallion kirkon, Finlandia-talon, Vanhan Pasilan ja Mannerheimintien hotellien rakentaminen ja tähän päiviin saakka jatkunut rakennetunympäristön muutoksen dokumentointi.

Muuna toimintana hän on mm. yhdessä Raimo Seppäsen kanssa toteuttanut äänikuultokuvasarja Lentosuunnistus VFR -navigointiopetusta varten. Tämän lisäksi hän on kirjoittanut useita ilmailuaiheisia kirjoja ja muita julkaisuja, osa nuorisolle tarkoitettu seikkailukirjoja.

Eläkevuosinaan, lentoharrastuksen jäätyä, Kai siirtyi simulaattorilentämiseen, jonka sivutuotteena on syntynyt koko joukko videoita ja mallinnuksia merkittävimpien ilmailutapahtumien ja ilmailutaisteluiden historiasta, niin suomessa kuin ulkomailla.

Näitä voi katsoa myös Youtube-palvelussa internetissä.

KUNNIAJÄSEN N:O 17 - HANNU VALTONEN

imy_vk_2014_b_kari_poutasuo_ja_hannu_valtonen_2014-04-12.jpg

Pronssisen ansiomerkin saanut Kari Poutasuo ja kunniajäseneksi kutsuttu Hannu Valtonen.

Lentäjä, tutkija ja museonjohtaja, evl evp, FT Hannu Valtonen on tehnyt merkittävän uran ensin hävittäjälentäjänä mm. Karjalan Lennostossa MiG-21F -koneilla ja sen jälkeen museonjohtajana ja tutkijana Keski-Suomen Ilmailumuseossa. Jälkimmäisen uransa aikana, hän oli rakentamassa sitä perustusta, jota nykyiset ilmailuhistorian tutkijat voivat päivittäisessä työssään käyttää.

Hannu Valtonen on tutkijana ollut hyvin tuottelias ja hänen tutkimustuloksiaan onkin julkaistu useana kirjana Keski-Suomen Ilmailumuseon julkaisusarjassa. Laajassa saksankielisen ilmailukirjallisuuden käännöstyössään, hänen tutkijan otteensa näkyy kääntäjän kommenteissa, jotka perustuvat arkistotutkimuksiin. Väitöskirjansa Hannu Valtonen teki Messerschmitt Bf 109 -hävittäjästä. 

Hannu Valtonen on ollut myös kehittämässä lentokoneiden ammattimaista konservointia ja restaurointia. Konservoinnin ja restauroinnin johto- ja asiantuntijatehtävissä hän on toiminut vielä museonjohtajan tehtävistä eläkkeelle jäätyään.

Hannu Valtonen on toiminnallaan edesauttanut myös harrastajien mahdollisuuksia tulla museotoiminnan ammattilaiseksi. Omalla esimerkillään hän on raivannut sitä polkua, joka on tuonut ammattimaisen toiminnan harrastajien ulottuville. Hän on avannut ovia museoalan, harrastajien ja suuren yleisön välille ja ollut luomassa niitä perusteita, joiden varaan tämän päivän ilmailumuseotoimintaa rakennetaan. 

PRONSSINEN ANSIOMERKKI N:O 7 - HANNU SEPPÄLÄ

Hannu Seppälä on aktiivinen Tiistaikerholainen, joka on erikoistunut kerhon kirjurin tehtäviin.

Myös entisöintitoiminnassa hän on hyvin aktiivinen ja taitava, kyeten oma-aloitteisesti vaativiinkin puu- ja metallitöihin.

Hannun luotettavuus ja ahkeruus tuovat osaltaan varmuutta Tiistaikerhon päivittäiseen tekemiseen ja mahdollistavat osaltaan vaativienkin entisöinti- ja konservointikohteiden valmistumisen suunnitellusti ja aikataulussa. 

PRONSSINEN ANSIOMERKKI N:O 8 - KARI POUTASUO

Kari Poutasuo on toiminut Ilmailumuseoyhdistyksen asettamana edustajisto edustajana koko Suomen Ilmailumuseosäätiön tähänastisen toiminnan ajan.

Osaavalla ja kohteliaalla toiminnallaan Kari on rakentanut luottamusta edustajiston toimintaan ja merkittävällä tavalla edesauttanut hyvien suhteiden luomisessa säätiön ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä.

PRONSSINEN ANSIOMERKKI N:O 9 - JUKKA NISULA

Jukka Nisula on Feeniks -lehden toimittajana ollut kehittämässä lehteä jäsenlehdestä ilmailuhistorialliseksi erikoisjulkaisuksi, jonka artikkelien laatu on korkealuokkaista ja arvostettua.

Jukan vapaaehtoisena tekemä työ erityisesti pohjanmaan ja keskisen Suomen ilmailuhistoriallisten tapahtumien taltioinnissa ja niistä kertovien artikkelien tuottamisessa on ollut erityisen merkittävää.

STANDAARI N:O 191 - JARMO TAMMISTO

Jarmo toimii erittäin aktiivisesti niin Karjalan Ilmailumuseon, Päijät-Hämeen Ilmailumuseon kuin Helikopterikillan toiminnassa.

Jarmo Tammisto on intohimoisella antaumuksella paneutunut museolentokoneisiin. Hän on aktiivisesti käyttänyt tietojaan ja taitojaan Ilmailumuseoiden toiminnan ja ilmailuhistorian säilymisen edistämiseksi.

Toimissaan hän on avulias ja tehokas eikä jätä asioita kesken. Jarmo Tammisto on omalla asennoitumisellaan ja toiminnallisuudellaan edesauttanut Ilmavoimien, Ilmavoimien kiltojen, Ilmasiltojen sekä Ilmailumuseoiden välisten hyvien suhteiden kehittämistä erinomaisiksi.

STANDAARI N:O 192 - PEKKA VARIS

Pekka Varis on aktiivinen Tiistaikerholainen, joka tarttuu annettuihin tehtäviin ammattitaidolla ja reippaalla asenteella.

Pekka on toiminut tiistaikerhossa vuodesta 2006 ja osallistunut sinä aikana mm. Focke-Wulf Fw 44 J Stieglitz, Viri, Junkers A50 Junior, Kyrölä ja I.V.L. Haukka I -lentokoneiden entisöintiin. 

Rauhallisella ja luotettavalla asenteella hän on osaltaan Tiistaikerhon toiminnan kantavia voimia.

STANDAARI N:O 193 - LEO ANTTOLA

Leo Anttola on innokas ja ammattitaitoinen puu- ja metallitöiden tekijä Tiistaikerhossa. 

Hän on ollut aktiivisesti mukana Tiistaikerhossa vuodesta 2008. Tuona aikana tiistaikerhon työnä ovat olleet mm. Focke-Wulf Fw 44 J Stieglitz, Viri, Kyrölä Junkers A50 Junior ja I.V.L Haukka I -lentokoneet. 

Leo tarkkana ja tunnollisena tekijänä on osaltaan mahdollistanut näiden hienojen harvinaisuuksien säilymisen jälkipolville.

STANDAARI N:O 194 - KIMMO MARTTINEN

Kimmo Marttinen on Kaakkois-Suomen Ilmailumuseoyhdistyksen puheenjohtajana toiminut ansiokkaasti Karjalan Ilmailumuseon kehittämiseksi.

Kimmon toiminta museon toimintaedellytyksien parantamiseksi viime vuosina on ollut erityisen merkittävää. Museon kokoelmiin on siirretty useita uusia koneita ja museon näyttely- ja kokoelmatiloja on laajennettu.

Toiminta ”Kaakonkulmalla” on aktiivista ja Kimmo on saanut alueen harrastajat positiiviseen Lentoon – museon kehittämiseksi.

imy_vk_2014_a_korpi_salonen_bjorkqvist_2014-04-12.jpg

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Raimo Korpi, puheenjohtaja Janne Salonen ja palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja Ben Björkqvist jakoivat palkinnot ansioituneille.

Reino Myllymäki

07.07.2020Ulkomaisia lehtiä selailtu
25.06.2020Ilmailumuseoyhdistys järjestää drive-in-lentonäytöksen Vesivehmaalla lauantaina 15.8.2020
21.06.2020Toimituskatko 29.6.-21.7. IMY Shopin lelujen, tekstiilien ja vanhojen Feeniks-numeroiden osalta
09.06.2020Kesän 2020 jäsenhankintakampanja: jäseneksi ilman liittymismaksua ja suosittelijalle palkinto
03.06.2020Ulkomaisia lehtiä selailtu
30.05.2020IMY:n pandemia-ajan tapahtumasaldo: 20 jäseniltaa, liki 1 400 osanottajaa
26.05.2020Ilmavoimien HX-hankkeeseen liittyviin jäseniltoihin pääsevät vain IMY:n jäsenet
21.05.2020Saab Gripen -ilta 28.5.2020 vain IMY:n jäsenille
20.05.2020Verkkojäsenillan osanottajaennätys 19.5.2020 - samalla pandemia-ajan jäseniltojen osallistujamäärä ylitti tuhannen
14.05.2020Ilmailumuseoyhdistyksen pandemia-ajan verkkojäseniltoihin osallistunut jo 950 osanottajaa
29.04.2020Myrsky-julkaisujen tilaajalle Muistojen Siivet -kalenteri kaupan päälle
28.04.2020Ulkomaiset lehdet selailtu
24.04.2020Suomen Ilmailumuseo aloitti tallennushankkeen koronan vaikutuksista lentoliikenteelle
21.04.2020Kaksi uutta verkkojäseniltaa tiistaina 5.5. ja torstaina 7.5.: Liikennelentokoneiden lentokiellot
20.04.2020Jäsenillan 29.4. aihe vaihtuu - uutena aiheena Saksan yöhävittäjä-ässä Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein
16.04.2020Yli 70 osallistui toiseen Eurofighter-iltaan
15.04.2020Liki 90 osallistui Eurofighter-iltaan - seuraava ilta jo huomenna torstaina
12.04.2020Normandian 2019 -matka käydään läpi neljässä jäsenillassa
08.04.2020IMYn jäsenillassa yli 70 osanottajaa - Eurofighter-jäsenillat seuraavina 15.-16.4.
07.04.2020Ilmailumuseoyhdistys ry:n vuosikokousta ei pidetä 18.4.
06.04.2020Vihuri-kirja edistyy, kuvia koneyksilöistä puuttuu
04.04.2020Eurofighter-jäsenillat 15. ja 16.4. toteutetaan verkossa
01.04.2020Yli 50 osallistui verkossa järjestettyyn ylimääräiseen jäseniltaan
01.04.2020VL Myrsky II -entisöintiprojekti siiryy sodanaikaisen Lukko-liiman käyttöön
27.03.2020Ilmailuhenkinen visa!
24.03.2020Kaksi ylimääräistä IMY-jäseniltaa verkossa ennen pääsiäistä
23.03.2020Ilmailumuseoyhdistys ry:n vuosikokous siirtyy
17.03.2020Ulkomaiset lehdet selailtu
16.03.2020Suomen Ilmailumuseo ja Suomen Ilmavoimamuseo suljettu 13.4.2020 saakka
16.03.2020Radio-ohjelma Hävittäjät idästä ja lännestä
12.03.2020Muutoksia maaliskuun jäsenilloissa
11.03.2020Vapaaehtoistehtäviä tarjolla
06.03.2020Lahden Ilmasillan puheenjohtaja vaihtui
04.03.2020Ulkomaiset lehdet selailtu
05.02.2020Toukokuun jäsenmatka toteutuu
30.01.2020Jäljellä olevat paikat Berliinin matkalle - tilanne muuttunut
25.01.2020Jäljellä olevat paikat Berliinin matkalle ja Saab-jäseniltaan
22.01.2020Tämänpäiväiseen IMY:n jäseniltaan ei ole etäosallistumismahdollisuutta
20.01.2020Viides Feeniks-numero tullee helmikuussa
10.01.2020Keskusteluoppaita Suomen Ilmailumuseon ilmaisiltoihin
09.01.2020Toukokuun jäsenmatkalle paikkoja jäljellä
09.01.2020Ulkomaisia lehtiä selailtu
08.01.2020Vanhojen Feeniks-numeroiden tilaamista on helpotettu
23.12.2019Ulkomaiset lehdet selailtu
15.12.2019Uusi mielenkiintoinen kohde kesän 2020 jäsenmatkalle
28.11.2019Yli 50 kuuli Myrskyn tarinan Tampereella
17.11.2019Ohjaamot - Rajavartiolaitoksen ilma-alukset -kirja ensiesiteltiin lauantaina
12.11.2019Ilmailumuseoyhdistyksen Tiistaikerho täytti 30 vuotta
28.10.2019Muutoksia jäsenilloissa: 20.11. Rajavartiolaitoksen ilma-alukset, 29.1. Hävittäjälentokone 1919-1939
18.10.2019Kalenterit tulleet
18.10.2019Ulkomaisia lehtiä selailtu
04.10.2019Päiväretki Tikkakoskelle 26.10. ja pari uutta Myrsky-tuotetta
16.09.2019IMY:n 50-vuotisjuhlaseminaari ja vuoden 2020 jäsenmatka
07.09.2019IMY Shopiin kolmas Ohjaamot-kirja ja kuudes Myrsky-julkaisu
02.09.2019Jäsenmatka Hiidenmaalle peruttu
28.08.2019Jäsenmatkalle Hiidenmaalle neljä paikkaa jäljellä
27.08.2019Ilmavoimien Viestikillan matkalle Amsterdamiin ja Reinille jäljellä 10 paikkaa
07.08.2019Ilmoittautuminen jäsenmatkalle DC-3:lla Hiidenmaalle 7.-8.9.2019 on alkanut!
26.07.2019Vanhojen lentokoneiden tietokantaan Ilmailumuseoyhdistykselle oma tuoteryhmä
19.07.2019Ilmailumuseoyhdistys otti talteen Rajavartiolaitoksen Piper Navajo OH-PRA:n
17.07.2019Douglas DC-2 DO-3 "Pikku-Lassi" siirtyi Ilmailumuseoyhdistykselle
03.07.2019Oppaaksi Suomen Ilmailumuseon Suureen Maalauspäivään 10.7.?
30.06.2019Ulkomaisia lehtiä selailtu
25.06.2019Mukaan maalaamaan Suomen Ilmailumuseon kaarihallia?
11.06.2019Seuraava uutiskirje ilmestyy keskiviikkona 19.6.
27.05.2019Päiväretket Turun lentonäytökseen on peruttu!
23.05.2019Yli 50 jäsentä tutustui Helsinki-Vantaan lentoasemaan
19.05.2019Vesivehmaan lentokentän historian osa 1 julkistettu
15.05.2019Kurjen kevätmuutto onnistui
13.05.2019Vapaaehtoiseksi Lastenpäivään 18.5.2019?
11.05.2019Kun olisi siivet! -pienoisnäyttely Järvenpään Aholassa
09.05.2019Hanssin-Jukka avoinna merkkipäivän kunniaksi 11.5. klo 11-14 | Douglas DC-2 Hanssin-Jukka open on memorable day May 11th 11-14
04.05.2019Mikä kone johtaa Dakota-puljua 5.6. Caenissa?
29.04.2019Lisätalkoot Päijät-Hämeen Ilmailumuseolla lauantaina 4.5. klo 10 alkaen
28.04.2019Jukka Raunion eläkkeelle siirtyminen huomioitiin
14.04.2019IMY:n vuosikokouksessa 6.4.2019 palkitut
14.04.2019Vuosikokousreferaatti
08.04.2019Päiväretkiä Turkuun ja Uttiin kesällä ja syksyllä
03.04.2019Ulkomaisia lehtiä selailtu
03.04.2019Suomen Ilmailumuseon välihallin Kurki-näyttely jatkuu 12.5.2019 saakka
02.04.2019Suomen Ilmailumuseo julkisti avoimen kumppanihaun
30.03.2019Normandian-matkalle paikkoja jäljellä + uusi vaihtoehto
23.03.2019Kaksi tutustumiskierrosta Helsinki-Vantaan lentoasemalle (EFHK)
22.03.2019Vantaan ja Kuopion Gripen-iltojen ilmoittautumisaikaa pidennetty, Rovaniemen Gripen-ilta on peruttu
20.03.201958 minuuttia Myrskystä Yle Puheella torstaina 21.3. klo 10-11
13.03.2019Caudron C.59:n siivet ja peräsimet Vesivehmaalta Vantaalle
13.03.2019Museovirastolta restaurointiavustuksia
10.03.2019Peruutuspaikkoja kesän Normandian-matkalle
01.03.2019Infotilaisuus uusille ja vanhoille vapaaehtoisille tiistaina 5.3. klo 17-19 Suomen Ilmailumuseon Auditoriossa
22.02.2019Viimeiset ilmoittautumiset Tikkakosken päiväretkelle 15.3.2019 tänään - muutama paikka jäljellä
14.02.2019Ohjaamot - Suomen liikennelentokoneet -kirja julkisetaan jäsenillassa 20.3.2019
07.02.2019Ulkomaisia lehtiä luettu...
07.02.2019Lumenpudotustalkoot Hawk-elämyskeskuksen katolta
05.02.2019Huhtikuussa Saab Gripen -aiheisia jäseniltoja Rovaniemellä, Vantaalla ja Kuopiossa
01.02.2019IMY järjestää päiväretken Ilmasotakouluun ja Ilmavoimamuseoon Tikkakoskelle pe 15.3.2019
30.01.2019Suomen Ilmailumuseon välihallin Kurki-näyttely jatkuu pääsiäiseen
29.01.2019Palkitsemisehdotukset liikkeelle!
25.01.2019Ilmailumuseoyhdistyksen strategia vuosille 2018-2022
25.01.2019Caudron C.59 (CA-50) on seuraava entisöintiprojekti
22.01.2019Muutamia paikkoja kesän Normandian-matkalle!

Näytä lisää »