Ilmailumuseoyhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä

20.04.2021

Vuosikokouksen avasi klo 14.00 yhdistyksen puheenjohtaja Janne Salonen, joka totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdistyksen puheenjohtaja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui sihteeriksi Erja Reinikaisen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Raimo Korpi ja Marcus Borgström. Äänestystavaksi valittiin käden nostaminen, jonka todettiin onnistuvan myös Microsoft Teamsissa. Kokouksen työjärjestykseksi päätettiin kokouskutsussa esitetty esityslista. Kellään ei ollut valtakirjoja.

Palkitsemistekstit luki palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja Marcus Borgström.
Puheenjohtaja esitteli uusimuotoisen toimintakertomuksen vuodelta 2020. Sen esittelyn jälkeen jäsen Lauri Volanen pyysi puheenvuoron. Hän kommentoi IMY:n kirjatuotannon ulkoistamista Ketterät Kirjat Oy:lle. Volasen mielestä Ketterät Kirjat Oy:n toimitusjohtaja istuu IMY:n hallituksessa päätettäessä yhdistyksen nimissä toteutettavista kirjahankkeista ja niiden kustantamisesta ja on jäävi tekemään päätöksiä asiasta.

Juha Klemettinen vastasi kommenttiin: IMY ei tilaa hallituspäätöksillä kustannuspalveluita Ketterät Kirjat Oy:ltä, vaan kustantaja tekee kustannuspäätökset itsenäisesti. IMY ostaa Ketterät Kirjat Oy:ltä yhteistyökumppaneilleen jakamansa vapaakappaleet ja myyntipöydillä myytävät kirjat. Kirjojen tekijät toteuttavat kirjoitustyön vapaaehtoistyönä ja Ketterät Kirjat Oy maksaa IMY:lle kirjailijoiden tekijäpalkkioita.

Muuta keskustelua aiheesta ei käyty ja vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen.
Tämän jälkeen puheenjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2020. Ne vahvistettiin, hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Tilikauden tulos 9 360,36 € siirrettiin hallituksen esityksen mukaisesti edellisten vuosien ylijäämään.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2021 vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti: liittymis-maksu uusille jäsenille 5 €, vuosijäsen 35 €, ainaisjäsen 700 €, kannatusjäsen 60 € ja yhteisöjäsen
70 €.

Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Hallitukseen valittiin Janne Salonen puheenjohtajaksi sekä Jari Helander, Juha Klemettinen, Raimo Korpi, Reino Myllymäki, Janne Pauni ja Erja Reinikainen jäseniksi.

Palkitsemistoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Marcus Borgström, toiminnantarkastajiksi Seppo Mäki ja Matti Kiiskinen varahenkilöinään Seppo Turtiainen ja Matti Nurminen.
Suomen Ilmailumuseosäätiön edustajistoon valittiin erovuoroiset Jari Helander varahenkilönään Juhani Tyllilä sekä Marcus Borgström varahenkilönään Lassi Karivalo uudelleen.

Kokouksessa esitettiin myös, että hallituksen pitäisi tiedottaa tärkeistä päätöksistä heti kokouksen jälkeen. Näin IMY on tehnyt ja tekee jatkossakin. Esitettiin myös, että vapaa-ehtoistoimintaan pitäisi sisällyttää arkistotyö. Henri Äijälä kertoi, että Suomen Ilmailu-museolla on jo tällainen vapaaehtoisryhmä.

Kokous päättyi kello 15.37. Kokoukseen osallistui viisi henkilöä Suomen Ilmailumuseon auditoriossa ja 53 henkeä Teamsin välityksellä.

Reino Myllymäki

09.05.2021Mikä on tämä nosturi?
06.05.2021IMY Shop 2021 -kuvasto on ilmestynyt
05.05.2021Mil Mi-8P -kopteri HS-6 siirrettiin Vesivehmaalta Tuulokseen
24.04.2021Viimeiset vuoden 2021 jäsenmaksukirjeet kuoritettiin tänään
20.04.2021Ilmailumuseoyhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä
14.04.2021Jäseniltojen etäosallistujien postituslistaa puhdistettu
14.04.2021Uusia jäseniltatallenteita kaikille avoimiksi
14.04.2021Mobilian Koneita ja ihmisiä -näyttelyn avajaiset verkossa to 15.4. klo 18
10.04.2021Ilmailumuseoyhdistys palkitsi ansioituneita vuosikokouksessaan 10.4.2021
05.04.2021Uutta kamaa ulkomaisissa lehdissä....

Siirry arkistoon »